Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

Tid: onsdag 3 juli 2019, kl. 15:00-15:30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Över tre miljarder av världens befolkning är idag uppkopplade på sociala medier. De är en del av mångas vardag och här förs inte minst många samtal. Men vem talar vi med och vågar vi uttrycka allt vi känner? I samband med tillkännagivandet av årets vinnare av Sociala medier-priset diskuteras hur sociala medier kan användas på ett innovativt sätt, inte bara som ett forum utan även som ett verktyg för konstruktiva samtal. Vad kan vi lära av de pionjärer som finns idag, hur kommer framtidens debatt se ut?

I Borås har fenomen kring sociala medier länge studerats, beforskats och diskuterats. Dialogen har fokuserat på vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Vilka positiva effekter kan vi uppnå genom att använda sociala medier på ett innovativt sätt?

Den här programpunkten avser tillkännagivandet av årets vinnare av Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris. Priset på 100 000 kronor delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Borås Stad och Högskolan i Borås och går till en person eller organisation som använder sociala medier för att främja demokratin. Bland tidigare års prismottagare finns svenska samordningsgruppen för #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia och Lina Thomsgård.

Deltagare:
Pristagaren av 2019 års Sociala medier-pris

Moderator:
Erik Jullander, journalist, Borås Tidning

Läs mer

Länk till seminariets event på Facebook (extern länk)
Läs mer om Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris