Två nya professorer förstärker forskningsområdet Människan i vården

Marita Flisbäck och Magnus Andersson Hagiwara ler, fotograferade vid ett lummigt träd utanför högskolan.

Marita Flisbäck disputerade i sociologi 2006 och har varit anställd vid Högskolan i Borås sedan 2019. Sedan disputationen 2006 har hon arbetat vid Göteborgs universitet, Malmö Högskola och under en termin undervisat vid Smith College i Massachusetts, USA. Hon är föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för välfärdstudier, CVS, och leder forskargruppen Arbetsliv och välfärd tillsammans med biträdande professor Maria Wolmesjö.

I sin forskning intresserar hon sig för makt och utsatthet, existentiell mening och erkännande i yrkes- och arbetsliv, i relation till välfärdssamhällets förändringar.

– Det är roligt att samhällsvetenskap och sociologi får en större plats på Högskolan i Borås. Det sociologiska perspektivet är ett bra sätt att arbeta med frågor som makt, klass och kön. Genom att belysa ojämlika strukturer i samhället får vi begrepp och kunskap för att kunna verka för social hållbarhet, säger Marita Flisbäck.

Att samverka med privata, offentliga och civila aktörer har alltid varit viktigt för henne i hennes arbete, och det är något hon hoppas kunna fortsätta utveckla ännu mer i sin nya roll.

Planer på större forskningsprojekt

Magnus Andersson Hagiwara började undervisa på deltid på Högskolan i Borås 2006, vid sidan av sitt jobb som ambulanssjuksköterska. Han försvarade sin avhandling 2014 och har arbetat heltid på högskolan sedan dess. Han är föreståndare för Prehospen, centrum för prehospital forskning, tillsammans med universitetslektor Hanna Maurin Söderholm.

Magnus Andersson Hagiwara ser fram emot att kunna forska mer, friare och ta hem större projekt, i sin nya roll som professor. 
–  Jag kanske inte kommer att forska så mycket mer själv, men jag kommer kunna lägga tid på att skriva större forskningsansökningar och få in doktorander och post doc-forskare. Inom Prehospen har vi flera planer på forskningsprojekt som skulle kunna bli möjliga, säger Magnus Andersson Hagiwara.

Det handlar till exempel om att samla forskningsmaterial som idag är utspridda på olika lärosäten, i ett register. Det är ett unikt material som skulle kunna sysselsätta många doktorander, exempelvis inom biblioteks- och informationsvetenskap, konstaterar Magnus Andersson Hagiwara, som precis som Marita Flisbäck ser och driver möjligheter till samverkan, både inom och utanför högskolan.

Magnus Andersson Hagiwara och Marita Flisbäck installeras som professorer vid Akademisk högtid 22 april 2022.

Läs mer

Magnus Andersson Hagiwaras forskarprofil

Prehospen – Centrum för prehospital forskning

Marita Flisbäcks forskarprofil

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Forskargruppen Arbetsliv och välfärd

Forskningsområdet Människan i vården

Akademisk högtid