Vem vill du ska bli Årets alumn 2021?

Under förra året instiftade Högskolan i Borås utmärkelsen Årets alumn. Årets alumner 2020 blev Hanna Claesdotter, alumn från Designteknikerutbildningen, och Fredrik Logenius, alumn från Dataekonomutbildningen.

Nu har nomineringsperioden för Årets alumn 2021 öppnat och alla med anknytning till högskolan är välkomna att nominera sin kandidat.

– Både Hanna och Fredrik är fantastiska ambassadörer för oss, och nu är det dags att uppmärksamma två nya alumner. Vi letar efter personer som gjort värdefulla regionala, nationella eller internationella prestationer eller insatser efter sina studier, berättar högskolans prorektor Kim Bolton, som även är ordförande i jurygruppen för Årets alumn.

Nomineringsperioden pågår fram till 31 augusti och du skickar in ditt bidrag via ett formulär på högskolans webbplats. Tillkännagivandet och utdelningen är planerad att äga rum i samband med Days of Knowledge 1 december 2021.

Ett grundläggande kriterium för att erhålla utmärkelsen är att kandidaten ska ha klarat minst 60 högskolepoäng (eller 40 poäng enligt den examensordning som gällde före 2007), vid Högskolan i Borås, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Det är även starkt meriterande om kandidaten har en examen från Högskolan i Borås.

Läs mer

Årets alumn (länk)
Årets alumn 2020 - Hanna Claesdotter (länk)
Årets alumn 2020 - Fredrik Logenius (länk)