Förändringar i DiVA-registreringar för anställda på högskolan

Enligt rektorsbeslut från 2015 (dnr 117-15) ska alla publikationer av anställda vid Högskolan i Borås registreras i DiVA. Ansvaret för att publikationerna registreras ligger på författaren av publikationen. Hittills har alltså all registrering av publikationerna hanterats av författarna till publikationerna, de registrerade publikationernas poster har sedan granskats av bibliotekarier för att säkerställa att beskrivningen av publikationen (metadata) är så korrekt som möjligt.

Strävan efter att förenkla för författare

Under de senaste åren har biblioteket arbetat med att förenkla processen för att registrera publikationer i DiVA för anställda på högskolan. Det första steget togs hösten 2020 genom lansering av ett förenklat formulär för registrering i DiVA.

Det andra steget tas nu: Biblioteket kommer löpande registrera artiklar och andra publikationer som indexerats i någon av databaserna Scopus eller Web of Science från år 2021 och framåt. När publikationen registrerats meddelas författaren via mejl, och får möjlighet att korrigera eventuella fel eller lägga till information i posten. För artiklar som publicerats bakom betalvägg ges dessutom möjlighet att med bibliotekets hjälp publicera artikeln öppet tillgängligt enligt principen parallellpublicering.

Publikationerna som indexeras i Scopus och Web of Science är vanligtvis peer reviewartiklar, men även annat material (t.ex. konferensbidrag) kan förekomma.

Registrering av övriga verk

Det finns dock en mängd publikationer och andra verk som inte indexeras i ovan nämnda databaser. Dessa måste författaren fortfarande registrera på egen hand i DiVA. Det kan till exempel handla om konstnärlig output, rapporter, debattinlägg, artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter mm. Registreringen av dessa görs då med fördel via det förenklade formuläret på bibliotekets webbsida.

Ansvaret att allt registrerats är fortsatt författarens

Som ovan nämnts är det författaren som ansvarar för att samtliga publikationer registrerats. Detta gäller även fortsättningsvis – och för att underlätta det arbetet kommer biblioteket i början av december skicka ut en uppmaning till alla forskare och doktorander att kontrollera sina publikationer i DiVA. Om författaren då upptäcker att någon publikation från året saknas i DiVA, registrerar författaren publikationen i fråga. Samtliga publikationer ska sedan, i vanlig ordning, vara registrerade i DiVA senast i mitten av januari.

Läs mer