Så sprids desinformation om vindkraft

Vindkraftverk

Nystartade forskningsprojektet Slåss mot väderkvarnar – spår av desinformation om vindkraft på nätet är en del av det större internationella forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv syftar det till att förstå hur desinformation om hållbar elproduktion uppstår och formas i samhällets dominanta informationsinfrastrukturer och hur det relaterar till andra frågor och problem.

– Vindkraft är en del av ett större problemområde, klimatomställningen och hållbar energi. Det är ett väldigt viktigt ämne, det handlar om ett existentiellt hot som mänskligheten behöver möta, säger Jutta Haider, professor och forskningsledare, om studiens samhällsnytta.

Hon drar paralleller till covid- och vaccindebatten som tydliga exempel på områden där rykten och desinformation spridits och gjort stor skada. Hon menar att med mer kunskap om hur en sådan spridning sker inom området miljökommunikation blir det möjligt att hitta vägar för att få till en förändring.

Intressanta spänningar ses redan nu

Fram till valet kommer data att samlas in från Twitter och Facebook och redan nu kan tiotusentals inhämtade tweets och inlägg ge en föraning om resultatet.

– Vi kommer troligen få ett resultat där många intressanta spänningar kommer att synas i materialet. Det här är ett väldigt hett ämne, säger Jutta Haider.

Hon pekar på att vindkraft, kärnkraft, energisituationen i hela Europa och även vindkraftens möjliga påverkan på biologisk mångfald debatteras flitigt, inte minst på sociala medier.

– Det finns en massa olika aktörer, organisationer, intressen, information och desinformation som ställs mot varandra. Det finns en stor polemik och vi försöker lösa upp några av de knutarna för att kunna gå vidare.

Sannolikt att hitta politiska kopplingar

Jutta Haider menar att det är sannolikt att tydliga politiska kopplingar kommer att kunna hittas, men att det än så länge endast är spekulationer. Vad som däremot redan nu är tydligt är att det finns en aktör i mediedebatten som är osynlig och tidigare outforskad – Googles sökmotorer.

– Folk tror att de har kontroll över informationen som de googlar, men sökorden som dyker upp kommer inte från ingenstans. Det finns ett intressant samspel mellan människorna där föreslagna sökord och organisationer som skapar innehållet, säger hon.

Normalt sett görs flest sökningar i storstadsområdena eftersom det bor flest människor där, men när det gäller vindkraft är det inte så. Där är det just nu istället Gävleborg, Värmland och delar av Norrland som har störst sökvolym.

– Det är anmärkningsvärt, det säger något, säger Jutta Haider och talar om vita fläckar på kartan där traditionella medier inte har någon bevakning. Något som kan öppna för andra aktörer att sätta agendan.

– Finns det inte så mycket innehåll som Google kan leverera så finns det stora möjligheter att placera ut felaktig information.

Googles sökmotorer tidigare outforskade

Att belysa sökmotorernas roll för att uppnå en bättre förståelse av problematiken och därmed bättre förutsättningar att hantera den är ett viktigt syfte med studien som är den första av sitt slag i Sverige.

– Något liknande har tidigare inte gjorts. Det finns väldigt lite forskning på området. Studien är forskardriven men formulerad i samråd med olika organisationer utanför akademin och genomsyrad av samarbete.

– Det här är ett projekt som är tydligt förankrat i samhällsintresse och behov.

Målet är att främja forskningen, men också att ge verktyg till en bättre förståelse av olika aktörers agerande, hur desinformation sprids, vilka konflikter som kan uppstå och vilken roll de algoritmiska systemen har när det gäller klimatomställningen.

– Det exakta användningsområdet kommer vi att kunna se när studien är klar, men förhoppningen är att resultatet ska komma många aktörer till nytta, säger Jutta Haider.

Utöver professor Jutta Haider ingår från Bibliotekshögskolan även Elisa Tattersall Wallin och Björn Ekström i projektets forskargrupp. Från SLU deltar Nora Söderberg och Malte Rödl.

Läs mer

Om Jutta Haider
Forskargruppen Informationspraktiker och digitala kulturer
Projektsida för Slåss mot väderkvarnar – spår av desinformation om vindkraft på nätet