Kvalitetshandbok för utbildning finns nu tillgänglig på anställdwebben

Högskolan har som mål att bedriva utbildningar av god kvalitet och det säkerställs genom ett gediget kvalitetsarbete och hur det ska gå till väga finns beskrivet i olika typer av styrdokument och rutiner. För den som ska sätta sig in i kvalitetssystemet för utbildning kan det ta lång tid att gå igenom dessa styrdokument och därför har högskolan nu tagit fram kvalitetshandboken som sammanfattar det på ett förenklat sätt.
I handboken beskrivs fjorton aktiviteter i kvalitetsprocessen. Bland annat kan man läsa om vilket syfte respektive aktivitet har, hur den ska genomföras och i vilka styrdokument och mallar du kan läsa mer om aktiviteten.

Malin Utter, utbildnings- och kvalitetssamordnare vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, förklarar:

– Kvalitetshandboken gör det lättare att se vilka aktiviteter som ingår i kvalitetsarbetet, när de ska genomföras, hur, av vem och varför. Den ger varje anställd en överblick över högskolans kvalitetsarbete och hur de olika aktiviteterna hänger ihop.

Som kvalitets- och utbildningssamordnare får Malin Utter ofta frågor om kursutvärderingar och kursrapporter. Hon tycker att det nu blivit lättare att hänvisa till informationen som finns i kvalitetshandboken än att hänvisa till olika dokument som hon tidigare har fått göra.

– Nu när all information finns samlad på ett och samma ställe har det också blivit smidigare att hitta just den information man själv är intresserad av. På så vis har informationen blivit mer lättillgänglig än tidigare.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta kvalitetssamordnaren vid din akademi.

Akademin för textil, teknik och ekonomi: Bo Månsson
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd: Martin Stjernström
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT: Malin Utter
Akademin för polisiärt arbete: Ann-Sofie Rihs

Läs mer: 

Kvalitetshandboken