Välbesökt HLR-träning med PreHospen under Vetenskapsfestivalen

HLR-träning med PreHospen i Nordstan

I montern i Nordstan kunde förbipasserande prova på hjärt-lungräddning med handledning av PreHospens medarbetare och sedan tävla mot en kompis. Vid hjärtstopp räknas varje minut!

Besökarna fick även ta del av aktuell forskning inom PreHospen; akutsjukvård i hemmet, patienters upplevelse av andnöd och AI inom ambulanssjukvården.

På scenen berättade professor Johan Herlitz om hur det svenska HLR-arbetet blivit en framgångssaga. Allt fler liv har kunnat räddas tack vare mångas engagemang på och utanför sjukhus, forskare och den rika folkrörelse som gjort att Sverige sticker ut i internationella jämförelser.

Tack till alla medverkande och besökare!

Läs mer

Här kan du läsa om de forskningsprojekt som presenterades under Vetenskapsfestivalen:

Akutsjukvård nära patienten (projektsida)
Ambulanssjukvården en viktig livina vid andnöd (nyhet)
Fler liv kan räddas om ambulanspersonalen får AI-stöd (nyhet)

Medverkande forskare:

Johan Herlitz
Wivica Kauppi
Åsa Falchenberg
Anna Bakidou