Öka deltagandet genom undervisning i digitalt klassrum

Emma Almingefeldt, en av projektledarna, berättar:

– Många studenter visar intresse för att förkovra sig, framför allt genom att gå fristående kurser och högskolan har många kurser som ges på distans. Problemet är att en allt för stor andel som påbörjat en kurs inte fullföljer den. På Institutionen för pedagogiskt arbete är genomströmningen bara tio procent på vissa kurser.

Inom projektet har fokus lagts på den sociala delen.

– Den sociala delen kan vara en anledningarna till att man vill stanna kvar på en kurs. Därför testar vi hur studenter och lärare upplever att träffas i ett virtuellt rum, Metaverse, förklarar hon.

En känsla av närvaro på campus

I projektet är målet att skapa en känsla av att vara en campusstudent fast man befinner sig i sitt eget vardagsrum.

– Många studenter upplever att det inte känns naturligt att titta på sig själv och studiekamraterna i Zoom. Samtidigt som man sitter i Zoom är det också mycket som kan distrahera i hemmet, som tar bort fokus på studierna. Genom Metaverse vill vi skapa en känsla av att uppslukas av studierna och koppla bort det som rör sig runt en hemma.

I projektet besöktes Linköpings universitet där man fick testa Metaverse. Det digitala klassrummet är animerat och studenter och lärare skapar sin egen avatar som befinner sig i klassrummet. Sedan genomfördes en pilotstudie där en liten studentgrupp på en kurs fått skickat VR-glasögon hem till sig.

– Vi utgick från en kurs med 60 registrerade vid kursstarten i januari 2023 och där distansstudier genomfördes via Zoom. I september bestod gruppen av enbart 14 studenter. Av dessa 14 studenter var åtta intresserade av att testa VR-glasögon, säger Emma Almingefeldt.

Positiv upplevelse

Resultaten visade sig lovande. Studenterna i pilotstudien upplevde att de kände gemenskap och kunde uppslukas av studierna. Samma undervisning via Zoom upplevs inte så, där är det lätt att exempelvis slå av kameran och tappa fokus när något distraherar hemma.

– Många studenter som studerar på distans gör det bredvid att de också jobbar och vi tänker att vi lärare behöver göra vad vi kan för att de ska vilja fullfölja kurserna. Kostnaden för att skicka och köpa in VR-glasögon till studenterna vägs gott och väl upp med vad varje student som fullföljer kursen genererar, förklarar Emma Almingefeldt.

Öppet för fler lärare att testa i sina kurser

Nästa steg i projektet är att under våren testa inom en ny kurs om spelifiering, då redan från kursstart. Till den kursen har 40 sökt och 32 har hittills registrerat sig.

– Det är jättespännande att se hur det här faller ut. Och vi vill gärna se fler kurser där studenter och lärare träffas i en virtuell undervisningsmiljö, avslutar hon.

Läs mer

Läs mer om projektet Undervisning i ett virtuellt campus

Se exempelfilm om Metaverse

Kurs aktuell för Metaverse: Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik, 7,5 hp

Projektet Undervisning i ett virtuellt campus finansieras genom rektors strategiska utvecklingsmedel och pågår till och med juni 2025.

Kontakt för mer information: Projektledarna
Emma Almingefeldt
Elaine Börjesson
Tobias Ruhtenberg