Hedersdoktorer

Hedersdoktorer

2023

Anne Ludvigson, filosofie hedersdoktor inom Textil och mode

Anne Ludvigson är styrelseordförande för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag sedan 2013. Hon har gjort betydande insatser för att modernisera och investera i forskningsinfrastruktur, för Textilhögskolan i allmänhet och forskargruppen Textil materialteknologi i synnerhet. Hon har stöttat både spetsforskning och innovation samt utbildning på kandidat-, master-, och forskarnivå. Genom familjebolaget AB Ludvig Svensson har Anne Ludvigson under en lång tid varit en viktig och uppskattad partner till Högskolan i Borås. Hon har medverkat i ett flertal projekt kopplade till textilbranschens behov av omställning, som ArcInTexETN.

Läs mer om Anne Ludvigson

Eglė Ganda Bogdanienė, konstnärlig hedersdoktor inom Textil och mode

Eglė Ganda Bogdanienė är textilkonstnär, professor vid Vilnius Konstakademi och ordförande för Lithuanian Artists' Association (LAA). Hon har haft en mycket viktig roll för högskolans internationalisering inom det textila konstnärliga området, inte minst i gränslandet mellan konst och design. Högskolan sätter stort värde på hennes medverkan i att utveckla och fördjupa denna internationalisering, inom utbildning såväl som forskning. Eglė Ganda Bogdanienė medverkade till projektansökan för ArcInTexETN och var under tiden för projektet 2015–2018 ansvarig för Vilnius Konstakademis medverkan.

Läs mer om Eglė Ganda Bogdanienė

2022

Kathleen Galvin, filosofie hedersdoktor inom Människan i vården

Kathleen Galvin, professor i Nursing Practice vid University of Brighton, var under åren 2013–2020 gästprofessor vid Högskolan i Borås. Hon bidrog då till att utveckla och stärka den vårdvetenskapliga forskningen, forskarutbildningen och det internationella nätverket och samarbetet mellan forskare. Det är ett samarbete som fortsätter; som projektledare för EU-projektet INNOVATEDIGNITY har Kathleen Galvin involverat Högskolan i Borås och ett stort antal forskare och doktorander i internationella utbyten och samverkan för en framtida hållbar och värdig vård för äldre personer.

Läs mer om Kathleen Galvin

2021

Andreas Gundberg, teknologie hedersdoktor inom Resursåtervinning

Andreas Gundberg har spelat en avgörande roll för utvecklingen av nya svampbaserade processer för bättre utnyttjande av restprodukter inom industrin. I sin tidigare roll som projekt- och innovationschef vid Lantmännen Agroetanol har han samverkat med forskningsmiljön Resursåtervinning sedan början av 2010-talet. Andreas Gundbergs insats framhålls som en av de bidragande faktorerna till att svampforskningen har gått från att involvera någon enstaka doktorand med fokus på etanolproduktion till nuläget, där svampforskningen utgör en av de viktigaste inriktningarna inom Resursåtervinning.

Läs mer om Andreas Gundberg

Fredrik Johansson, teknologie hedersdoktor inom Resursåtervinning

Fredrik Johansson är affärsutvecklare på FOV Fabrics, som bland annat tillverkar textila bioreaktorer som omvandlar organiskt avfall till biogas. Han har medverkat i flera av högskolans projekt och har i hög grad bidragit till att utveckla nya produktionssystem för biogas, genom unika konstruktioner och internationalisering av den kunskap om biogasproduktion som skapats vid Högskolan i Borås.

Läs mer om Fredrik Johansson

2020

Romulo Enmark, filosofie hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Under sin tid som prefekt vid Bibliotekshögskolan, 1993–1997 gjorde Romulo Enmark avgörande insatser för att utveckla den utbildningsmiljö som länge varit en yrkesutbildning till att bli den livskraftiga och internationellt framstående akademiska utbildnings- och forskningsmiljö den är i dag.

Genom hans dynamiska ledarskap skapades det professurer, ett internationellt ledande forskningscentrum i kulturpolitisk forskning grundades och en forskarutbildning i samarbete med Göteborgs universitet startades.

Läs mer om Romulo Enmark

2017

Clare Johnston, konstnärlig hedersdoktor inom Textil och mode

Clare Johnston har under många år arbetat som textildesigner, och är professor emeritus och senior research fellow vid Royal College of Art i London samt gästprofessor vid Högskolan i Borås. Hon är också aktiv inom det av Högskolan i Borås initierade nätverket ArcInTex, där hon är viktig för utvecklingen av högskolans internationella närvaro inom textildesignområdet.