Studenter på Campus

Jobba hos oss på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Akademin har cirka 3800 studenter och drygt 140 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar samt fristående kurser. Utbildning erbjuds från grund- till forskarnivå. Alla utbildningar präglas av ett professionsnära synsätt och en hållbar arbetsmiljö.

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är uppdelad i två institutioner:

  • Institutionen för arbetsliv och välfärd
  • Institutionen för vårdvetenskap

 

Vi har också:

Kliniskt träningscentrum

Styrkeområden: prehospital forskning samt existentiella vårdfrågor

Forskarutbildning i egen regi

Två centrumbildningar

Läs mer

Om akademin

Forskning

Forskningen inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har som målsättning att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen.

Läs mer om Forskning
Läs mer

Jobba på Högskolan i Borås

Lediga anställningar

Kul att du är intresserad av att jobba hos oss! Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!

Läs mer om Lediga anställningar