Utbildning

 

Arbetsliv och välfärd

Hur påverkar arbete människors sociala relationer och aktiviteter? Hur organiseras och förändras arbetet inom industri och offentliga verksamheter? I utbildningarna inom arbetsliv och välfärd är strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället i fokus.

Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning, 180 högskolepoäng

Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 högskolepoäng 

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 högskolepoäng

Vård

Kunskapen att möta och vårda människor i livets olika faser går som en röd tråd genom akademins vårdutbildningar. Genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges goda förutsättningar för yrkeslivets utmaningar.

Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng

Barnmorskeutbildning, 90 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng