Anmälan till Professionsutbildning, praktik och praxis

Kursen ges på engelska och är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

För frågor om kursen kontakta kursledare Susanne Strömberg Jämsvi via e-post: susanne.s_jamsvi@hb.se

Kursen ges vårterminen 2023 med start 11 april. Övriga kursdagar är 19 april, 3 maj, 17 maj och 7 juni.

Kursplan (pdf)

Kursplan på engelska (pdf) 

Anmälan till kursen är öppen fram till 5 mars 2023.

Anmäl dig till Professionsutbildning, praktik och praxis (7,5 hp)