Anmälan till Professionsutbildning, praktik och praxis

Kursen ges på engelska och är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

För frågor om kursen kontakta kursledare Susanne Strömberg Jämsvi via e-post: susanne.s_jamsvi@hb.se

Kursen beräknas ges vårterminen 2025. Information om kursdagar kommer under hösten 2024. 

Anmälan till kursen öppnas i november 2024.