Forskarskolan CUL i samverkan med GU

Forskarskolan har sin bas i det utbildningsvetenskapliga fältet och omfattar olika forskningsinriktningar och forskarutbildningsämnen som knyter an till lärarutbildning. Det gäller forskningsämnen som pedagogik, ämnesdidaktik, allmän didaktik och specialpedagogik, men också forskning om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser med utgångspunkt i övriga universitetsämnen vid Göteborgs universitet. 

Idag har institutionen 6 verksamma doktorander inom CUL.