Forskarskolan SPETS

Med professionsutbildning avses såväl yrkesinriktade program (till exempel ingenjörsutbildningar) som program som leder till legitimationsyrken (till exempel lärarutbildning och hälso- och sjukvårdsutbildning) samt utbildningar med konstnärlig examen. Även forskarutbildning ryms inom SPETS inriktning, liksom högskolans interna professionsutvecklande insatser för de egna lärarna och forskarna. 

Inom SPETS bedrivs för närvarande forskning om högskolans och den högre utbildningens villkor, om forskning och undervisning, handledning och lärande, om utbildningspolitik och digitalisering. Inom arenan har flera viktiga och för samhället aktuella kunskapsbehov identifierats för vilka det behövs ny forskning.

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets webbplats

Forskarskolan består idag av sex verksamma doktorander. 

Institutionen för pedagogiskt arbete bedriver också två ordinarie kurser inom forskarskolans utbud samt planerar erbjuda ett antal valbara alternativ. Läs mer på sidan om forskarutbildningskurser vid Högskolan i Borås.