Forskarskolan SPETS

Forskarskolan SPETS syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om svenska högskolans professionsutbildningar, där såväl utbildningar med yrkesexamen (t.ex. ingenjörsutbildning och lärarutbildning) som konstnärlig examen är viktiga. Forskarutbildning och högskolans pedagogiska professioner och utbildningar är också områden av intresse för SPETS. Beroende på aktuella kunskapsbehov inom dessa professionsinriktade utbildningar kan doktorandernas forskningsprojekt handla om lärande, undervisning, sociala förhållanden, organisatoriska processer, professionsutveckling, politiska villkor och policyimplementering m.m.

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets webbplats

Forskarskolan består idag av fyra verksamma doktorander. Under hösten 2022 kommer ytterligare minst två nya doktorander antas.

Institutionen för pedagogiskt arbete bedriver också två ordinarie kurser inom forskarskolans utbud samt planerar erbjuda ett antal valbara alternativ. Läs mer på sidan om forskarutbildningskurser vid Högskolan i Borås.