Forskarutbildning i samverkan med Jönköping University

I samarbetet om HLK:s forskarutbildningstillstånd i pedagogik har Högskolan i Borås antagit ett antal doktorander med olika ämnesdidaktiska inriktningar. I samarbetet ingår också en nyetablerad forskarskola: CuEEd-LL.

Forskarskolan CuEEd-LL

Forskarskolan leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet, samt Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete.

Forskarskolans övergripande syfte är att stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus. Läs mer om forskarskolan CuEEd-LL.

Forskarskolan CuEEd-LL har antagit sammanlagt tio doktorander och forskarutbildningen startade våren 2022.