Vuxen håller barnhand i bandage

Akutmedicin med inriktning barn och ungdom – uppdragsutbildning

I kursen fördjupar du dina kunskaper om bedömning, vård och behandling av akut sjukdom eller skada hos barn och ungdomar. Som sjuksköterska har du nytta av kursen inom flera av sjukvårdens områden.

I kursen får du lära dig om olika akuta tillstånd som barn och ungdomar kan råka ut för, till exempel kirurgiska och ortopediska tillstånd, trauma och olika infektionssjukdomar. I kursen ingår även moment där misshandel och misstanke om misshandel tas upp och vi diskuterar olika etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper om bedömning samt vård och behandling av akut sjukdom/skada hos barn och ungdom. Kursen behandlar även svikt i vitala funktioner utifrån respiration, cirkulation, principer för barn-HLR och primärt omhändertagande av svårt sjukt barn enligt ABCDE. Andra områden som behandlas är akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd, bränn-, kyl- och elskador, infektionssjukdomar, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans samt akuta förgiftningar.

Kursen fokuserar även på vikten av att barn och ungdomar samt närstående är delaktiga i vården. Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma.

Vidare behandlas lagstiftning med fokus på barn som far illa samt etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Alla föreläsare på kursen är verksamma läkare och specialistsjuksköterskor.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att arbetsgivaren beställer utbildningen som kompetensutveckling för sina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. Arbetsgivaren/uppdragsgivaren utser vilka av dennes anställda som får gå uppdragsutbildningen. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.se senast 30 november för studier under våren 2024.

Studieperiod VT24: 2024-03-25–2024-06-02
Ortsoberoende
7,5 högskolepoäng
Deltid 50%, dagtid
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033-435 4012 (telefontid kl. 10:00–12:00)