Uppdragsutbildning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd finns en stor bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar. Alla utbildningar präglas av ett professionsnära synsätt. I utbildningarna inom arbetsliv och välfärd är strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället i fokus. Inom vårdområdet går kunskapen att möta och vårda människor i livets olika faser som en röd tråd genom utbildningarna.

Det finns olika former av kompetensutveckling och den vanligaste är att du som arbetsgivare beställer en uppdragsutbildning från oss på akademin. Bland formerna för uppdragsutbildning kan till exempel nämnas skräddarsydda kurser och forskarföreläsningar. Vi kan också erbjuda våra ordinarie kurser som uppdragsutbildning. Om andra former av samarbeten önskas, till exempel uppdragsforskning, kan detta självklart diskuteras. En arbetsgivare kan köpa uppdragsutbildning för sin personal och utbildningen erbjuds alltid mot offert. Det är arbetsgivaren som utser vilka av dennes anställda som får går uppdragsutbildningen och utbildningen ska ha betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Ibland kan vissa förkunskaper krävas, för att deltagarna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Exempel på kurser som erbjuds som uppdragsutbildning:

  • Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer
  • Socialrätt I & II
  • Arbetsrätt
  • Offentlig upphandling
  • Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
  • Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget
  • Simuleringsträning vid KTC

 

Kontaktperson gällande uppdragsutbildning inom akademins kompetensområden är Helena Gjertz.