Sjukvårdspersonl utför bröstkompressioner

Akutmedicin - uppdragsutbildning

Kursen ger dig fördjupad kunskap om det akuta skedet, olika sjukdomstillstånd och bedömning vid akut omhändertagande. Som sjuksköterska har du nytta av kursen inom flera av sjukvårdens områden.

Du får lära dig diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Vidare behandlar kursen epidemiologi och etiska frågor i samband med forskning och vid medicinsk behandling.

Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Kursen behandlar svikt i vitala funktioner utifrån chock och multipel organsvikt, medicinska och kirurgiska kärlsjukdomar, hjärtarytmier och arytmibehandling, lungmedicin, akut njursvikt, akutmedicinska buksjukdomar, akuta rygg- och extremitetsskador, skalltrauma, stroke och ATLS-bedömning.

Andra områden som behandlas är smärtfysiologi, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans och syrabas samt endokrina och metabola rubbningar. Specifik farmakologi och medicinsketiska frågeställningar behandlas utifrån varje sjukdomstillstånd. Vidare får du under kursen reflektera kring problemställningar rörande vård och behandling och dess inverkan på hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att arbetsgivaren beställer utbildningen som kompetensutveckling för sina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. Arbetsgivaren/uppdragsgivaren utser vilka av dennes anställda som får gå uppdragsutbildningen. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.se senast 30 november för studier under våren 2024.

Studieperiod VT24: 2024-01-15–2024-03-24
Ortsoberoende
7,5 högskolepoäng
Deltid 50%, dagtid
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033-435 4012 (telefontid kl. 10:00–12:00)