Kvinna i förgrunden med arbetskamrater i bakgrunden

Kompetensutveckling i arbetsrätt

Kursen ger en introduktion till den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden. Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rättigheter och skyldigheter som kollektivavtalsrätten. I kursen ingår även diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser för arbetsgivaren vid anställning, befordran och uppsägning/avsked. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa är relaterade.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att du som arbetsgivare beställer utbildningen som kompetensutveckling för dina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. För en uppdragsutbildning finns inte samma behörighetskrav som vid högskolans ordinarie utbildningar, utan arbetsgivaren utser deltagare till utbildningen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.sesenast 30 november 2023 för studier våren 2024.

Studieperiod VT24: 2024-01-15 – 2024-03-24
Ortsoberoende
7,5 högskolepoäng
Deltid 50%, kväll
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033–435 4012 (telefontid kl. 10:00-12:00)