Student på campus med dator i knät

Juridisk översiktskurs – uppdragsutbildning

Kursen syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället med fokus på de normer d.v.s. lagar och sedvänjor, som reglerar juridiska och fysiska personers relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer. I kursen behandlas följande områden:

 • juridisk introduktion och juridisk metod
 • personrätt
 • avtalsrätt
 • köprätt
 • konsumenträtt
 • fastighetsrätt
 • ekonomisk familje- och successionsrätt
 • arbetsrätt
 • associationsrätt
 • fordringsrätt
 • sakrätt
 • säkerhetsrätt
 • skadeståndsrätt
 • utsöknings- och konkursrätt
 • straff- och processrätt.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att du som arbetsgivare beställer utbildningen som kompetensutveckling för dina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. För en uppdragsutbildning finns inte samma behörighetskrav som vid högskolans ordinarie utbildningar, utan arbetsgivaren utser deltagare till utbildningen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.se senast 30 november 2023 för studier våren 2024.

Studieperiod VT24: 2024-01-15 – 2024-06-02
Ortsoberoende
15 högskolepoäng
Deltid 50%, blandade tider
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033–435 4012 (telefontid kl. 10:00-12:00)