Äldre håller hand

Ledarskap inom äldreomsorg: Äldre och åldrande – uppdragsutbildning

I kursen studerar du historiska och aktuella livsvillkor för vuxna och äldre ur ett ledarskapsperspektiv och med utgångspunkt i en hållbar äldreomsorg. Det normala åldrandet och åldrandets sjukdomar studeras utifrån ett mångkulturellt perspektiv.–

Under kursen kommer du att reflektera och diskutera kring den vuxna och åldrande människans rättigheter och förutsättningar till ett värdigt liv inom äldreomsorgens verksamheter utifrån mänskliga rättigheter, ålderism och aktuell lagstiftning.

Vidare behandlar kursen vuxnas, äldres och åldrande personers samt medarbetares våldsutsatthet, både i nära relationer och i arbetet inom äldreomsorgens verksamheter.

Kursen omfattar 7,5 hp och kan läsas som en fortsättning på Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

Undervisningsformer

Utbildningen sker via webbaserad undervisning. Arbetsformen förutsätter att deltagaren har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt möjlighet till digitala kursträffar. Kommunikation med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska, och undervisning på engelska kan förekomma.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att arbetsgivaren beställer utbildningen som kompetensutveckling för sina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. För en uppdragsutbildning finns inte samma behörighetskrav som vid högskolans ordinarie utbildningar, utan arbetsgivaren utser deltagare till utbildningen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.sesenast 30 november för studier under våren 2024.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har eller är intresserad av en chefs-, arbetsledande eller verksamhetsutvecklande funktion inom äldreomsorgen, och som tidigare har läst Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer (delkurs 1-4). 
Antal poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Kvartsfart/25 %
Plats: Distans
Läsperiod: Våren 2024.
Kontakt: Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033–435 4012 (telefontid kl 10:00-12:00)