Personer i möte

Kompetensutveckling i offentlig upphandling

Kursen ger kunskap om den rättsliga reglering som styr upphandlingsprocessen. Fokus är på lagstiftningens uppbyggnad och de valmöjligheter som finns för upphandlande part. Utöver innebörden av centrala begrepp och termer går vi bland annat igenom följande:

  • hur de vägledande principerna påverkar utformningen av förfrågningsunderlaget
  • vad som gäller för besvarande av frågor, dels under annonseringstiden och dels under utvärderingsfasen
  • reglerna för direktupphandling
  • vad som gäller om en upphandling behöver avbrytas.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha goda teoretiska kunskaper om vad som avses med offentlig upphandling, innehållet i central lagstiftning, vad som utmärker olika typer av upphandlingsförfaranden samt de olika stegen i en upphandlingsprocess. Fokus kommer att ligga på den rättsliga regleringen enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, men även andra upphandlingsrättsliga lagar kommer att nämnas.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att du som arbetsgivare beställer utbildningen som kompetensutveckling för dina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. För en uppdragsutbildning finns inte samma behörighetskrav som vid högskolans ordinarie utbildningar, utan arbetsgivaren utser deltagare till utbildningen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.sesenast 30 november 2023 för studier våren 2024.

Studieperiod VT24: 2024-03-25 – 2024-06-02
Distans
7,5 hp
Deltid 50%, kväll
Digitala träffar kan förekomma.
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033–435 4012 (telefontid kl. 10:00-12:00)