Studenter på campus

Socialrätt – uppdragsutbildning

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt och straffrätt.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att du som arbetsgivare beställer utbildningen som kompetensutveckling för dina anställda. Utbildningen erbjuds alltid mot offert. För en uppdragsutbildning finns inte samma behörighetskrav som vid högskolans ordinarie utbildningar, utan arbetsgivaren utser deltagare till utbildningen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.sesenast 30 november 2023 för studier våren 2024.

Studieperiod VT24: 2024-01-15 – 2024-06-02
Ortsoberoende
7,5 högskolepoäng
Deltid 25%, blandade tider
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033–435 4012 (telefontid kl. 10:00-12:00)