Flaggor

Internationalisering

Mot bakgrund av den intensifierade globalisering som har ägt rum de senaste decennierna är vikten av en internationaliserad akademi mer aktuell än någonsin. Den högre utbildningen och forskningen möter nya krav, förutsättningar och villkor i en kontext där utbildnings och forsnings kvalitet också utsätts för internationell konkurrens. I en globaliserad värld får lärosätena vidare en allt viktigare roll vad gäller dess uppdrag att främja demokrati, tolerans och ömsesidigt kunskapsutbyte människor emellan, men också att förbereda studenter på att kunna verka i ett internationaliserat arbetsliv och samhälle.

Internationalisering vid Högskolan i Borås är inte bara en kvalitetsindikator, utan en integrerad del i arbetet för uppfyllandet av högskolans mål och visioner. Därmed bidrar internationaliseringsarbetet vid Högskolan i Borås till att sätta studenternas lärande i centrum, till att öka andelen forskning, samt till det fortsatta byggandet av kompletta akademiska miljöer.

Högskolan i Borås har en viktig uppgift att bedriva forskning som riktar sig mot globala utmaningar samt ge sina studenter förutsättningar att agera på den internationella arenan utomlands och i Sverige. Oavsett om studenterna kommer att verka i Sverige eller utomlands kommer de att möta ett samhälle och yrkesliv som är präglat av globala perspektiv. Internationalisering är en given del av alla framtidsorienterade professioner och nödvändigt för att skapa goda levnadsförutsättningar nu och i framtiden. Frågan är även aktuell mot bakgrund av den stora invandring som i sen tid har skett till Sverige, där allt fler medborgare av utländsk härkomst måste kunna ta del av samhällstjänster såsom sjukvård och grundläggande utbildning.