Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 

Våra VFU-platser finns i första hand inom det som tidigare hette Södra Älvsborg. För den slutna vården ingår Södra Älvsborgs Sjukhus (Borås och Skene) och Alingsås lasarett. Det kan också bli aktuellt med placering på SkaS Skövde, Uddevalla sjukhus och NÄL Trollhättan. Platser utanför Västragötalandsregionen kan även bli aktuella.

Akademin har två VFU-samordnare, som sköter kontakten med vårdverksamheten och förmedlar VFU-platser till dig som student. Har du några frågor eller funderingar kring din VFU är du välkommen att kontakta:                     

E-post: vfu.vhb@hb.se