Ekonomutbildning

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: ACIVE
Programtillfälleskod: ACIVE18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Alexis Palma
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Affärsdesign och investeringsbeslut

Kursinformation för Affärsdesign och investeringsbeslut
Anmälningskod: M01V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M19V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M19V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M19V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M40V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M40V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M11V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M11V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M11V1
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: M29H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M09H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: M12H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: M31H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 8 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M07H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: M30H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M11H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M06H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M08H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: M32H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 17 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M10H0
Gruppnamn: ACIVE 18h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Hösten 2019

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: M11H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M13H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M22V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M07H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M09H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari