Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap (b&i) på masternivå vid Högskolan i Borås.

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informations­arbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det händer mycket inom b&i-området just nu och utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Läs hela välkomstbrevet här (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD118h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Masteruppsats, distans

Kursinformation för Masteruppsats, distans
Anmälningskod: B21V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hösten 2019

Forskningsmetoder, distans

Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
Anmälningskod: B29H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Information retrieval

Kursinformation för Information retrieval
Anmälningskod: B30H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Projekt i kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Projekt i kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B58H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B53V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 25 mars

Bibliotekariens pedagogiska roll i lärandemiljöer

Kursinformation för Bibliotekariens pedagogiska roll i lärandemiljöer
Anmälningskod: B60V9
Typ: Valbar
Period: 26 mars - 9 juni

Digitalisering av kulturarvsmaterial

Kursinformation för Digitalisering av kulturarvsmaterial
Anmälningskod: B55V9
Typ: Valbar
Period: 21 januari - 9 juni

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

Kursinformation för Folkbibliotek och aktivt medborgarskap
Anmälningskod: B59V9
Typ: Valbar
Period: 26 mars - 9 juni

Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer

Kursinformation för Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer
Anmälningskod: B54V9
Typ: Valbar
Period: 21 januari - 25 mars

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B57V9
Typ: Valbar
Period: 26 mars - 9 juni

Hösten 2018

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B17H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B19H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B20H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Klassifikation och informationsutvinning

Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
Anmälningskod: B56H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 20 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B54H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 20 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B18H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B55H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 20 januari