Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska

Lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås kännetecknas av att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska och engelska och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett i god tid innan terminen börjar, för ibland tar det tid innan det blir klart. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100 procent innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och i studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni studenter indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupp-processer. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Din första termin börjar med en kurs på 15 hp (10 veckor) inom den del av lärarutbildningen som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och som behandlar yrkesrollen. I denna kurs kan viss samläsning med studenter från andra lärarprogram förekomma. Inledningsvis fokuserar kursen på retorik och akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under dina högskolestudier.

I utbildningsplanen (se nedan)  visas innehåll och mål för hela utbildningen och också kursplanerna för den första terminens kurser. I kursplanerna hittar du litteraturlistor för respektive kurs. Tidigt i den första kursen ingår följande titlar:

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194
 • Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2020). Lärande, skola, bildning. 5.Uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

All övrig information om den första kursen får du vid kursintroduktionen. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar. Tänk på att du kan låna kurslitteratur på många bibliotek.

Under andra halvan av termin ett påbörjar du dina ämnesstudier i svenska. Under termin två fortsätter du med svenska och därefter avslutas ditt första år på ämneslärarutbildningen med en andra UVK-kurs. Under hela ditt andra studieår läser du engelska och därefter varvas kurser i svenska med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och examensarbete. Om du är nyfiken på hur hela programmet ser ut, kan du följa länken till utbildningsplanen.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas. 

Läs mer om Canvas

På webbsidan Ny student finns en steg för steg-guide med bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system. På denna sida finns också information om Zoom, som används för de distansinslag som kan ingå i din utbildning, även om de flesta moment genomförs på plats.

Läs mer på webbsidan Ny student

Schema hittar du i ett system som heter KronoX. Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare och förkortas C79U11.

Schema (KronoX)

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att regelbundet kontrollera schemat.

Terminen startar den 29 augusti med studentkårens introduktion. studentkareniboras.se/introduktionen/

Kursintroduktion till den första kursen sker den 30 augusti kl. 09:00–12:00. Därefter följer information om programmet kl. 13:00. Se schemat i KronoX för lokal.

Än en gång varmt välkommen!

Mina arbetskamrater och jag hoppas du kommer att trivas hos oss!

Eva Hesslow, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: LASEN Programtillfälleskod: LASEN22h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Lari-Valtteri Suhonen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L39H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 6 oktober

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L60H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 oktober — 10 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L38H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november — 19 januari

Våren2024

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7- 9 II

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7- 9 II
 • Anmälningskod: L31V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 28 april

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 III

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 III
 • Anmälningskod: L67V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 april — 2 juni

Hösten2023

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 I
 • Anmälningskod: L13H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Våren2023

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.2

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.2
 • Anmälningskod: L10V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 26 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för ämneslärare
 • Anmälningskod: L11V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars — 4 juni

Hösten2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare
 • Anmälningskod: L21H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 6 november

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1
 • Anmälningskod: L36H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari