Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås kännetecknas av att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska, matematik, engelska, SO, NO och teknik och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett i god tid innan terminen börjar, för ibland tar det tid innan det blir klart. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100procent innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och i studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni studenter indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupp-processer. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Din första termin börjar med en kurs på 15 hp (10 veckor) inom den del av lärarutbildningen som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och som behandlar yrkesrollen. I denna kurs kan viss samläsning med studenter från andra lärarprogram förekomma. Inledningsvis fokuserar kursen på studieteknik, retorik och ledarskap samt akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under dina högskolestudier.

Kurs- och programtorget kan du söka fram din utbildning och läsa utbildningsplanen, som visar innehåll och mål för hela utbildningen och där finns också kursplanen för första terminens kurser. I kursplanen hittar du litteraturlistan för terminen. Tidigt i den första kursen ingår följande titlar:

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s)
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s)
 • Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2020). Lärande, skola, bildning. 5.Uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

All övrig information om den första kursen får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar. Tänk på att du kan låna kurslitteratur på många bibliotek.

Under andra halvan av termin läser du nästa UVK-kurs som är gemensam med flera lärarprogram. I den här kursen gör du din första VFU-period och du kommer i början på terminen att få önska placeringsort. Detta gör du tillsammans med kursansvariga under den första dagen.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas.

Läs mer om Canvas

På webbsidan Ny student hittar du viktig och bra information inför terminsstasrten. Där får du i en steg-för steg-guide bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system. På denna sida finns också information om Zoom, som används för de distansinslag som kan ingå i din utbildning, även om de flesta momenten genomförs på plats.

Läs mer på webbsidan Ny student

Schema hittar du i ett system som heter KronoX. Den första kursen heter ”Utbildnings-vetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3” och förkortas CF3U10. Lättast hittar du ditt schema om du söker på ditt programschema som heter LAGF322h.

Schema i KronoX

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att regelbundet kontrollera schemat.

Terminen startar den 29 augusti med studentkårens introduktion.

Läs mer om introduktionen på Studentkåren i Borås webb

Än en gång varmt välkommen!
Vi på lärarutbildningen hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Johanna Rahm, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: LAGF3 Programtillfälleskod: LAGF322h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Johanna Rahm

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Kursinformation för Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Anmälningskod: L35H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 8 december

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II
 • Anmälningskod: L47H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 september — 19 januari

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II
 • Anmälningskod: L29H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 september — 22 december

Våren2024

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L05V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 18 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L04V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 februari — 24 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars — 2 juni

Hösten2023

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Anmälningskod: L26H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Våren2023

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
 • Anmälningskod: L39V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
 • Anmälningskod: L09V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Hösten2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Anmälningskod: L01H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 6 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: L06H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari