Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås kännetecknas av att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska, matematik och engelska samt antingen samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik.

Redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastnings-register. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett i god tid innan terminen börjar, för ibland tar det tid innan det blir klart. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100 procent innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni studenter indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Din första termin börjar med en kurs på 15 hp (10 veckor) inom den del av lärarutbildningen som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och behandlar olika aspekter på yrkesrollen. Den kursen läser du tillsammans med 46 andra studenter, men vissa föreläsningar är gemensamma med andra lärarprogram. Kursen fungerar också som en introduktion till högskolestudier genom bland annat studieteknik, retorik och ledarskap samt akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under din utbildning.

På webbsidan Kurs- och programtorget kan du söka fram din utbildning och läsa utbildningsplanen, som visar innehåll och mål för hela utbildningen och där finns också kursplanen för första terminens kurs. I kursplanen hittar du litteraturlistan för terminen. Kurslaget i den första kursen tipsar om att följande böcker används tidigt i terminen:

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s)
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s)
 • Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2020). Lärande, skola, bildning. 5.Uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

All övrig information om den första kursen får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar. Tänk på att du kan låna kurslitteratur på många bibliotek.

Under andra halvan av termin läser du nästa UVK-kurs som är gemensam med flera lärarprogram. I den här kursen gör du din första VFU-period och du kommer i början på terminen att få önska placeringsort. Hur detta går till kommer kursansvariga att informera om första dagen på terminen.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas.

Läs mer om lärplattformen Canvas

På webbsidan Ny student får du en steg för steg-guide med bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system. Här når du också Zoom som används för de distansinslag som kan ingå i din utbildning även om de flesta momenten görs på plats.

Läs mer på webbsidan Ny student

Schema hittar du i ett system som heter KronoX. Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 och förkortas C46U10.

Schema i KronoX

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att regelbundet kontrollera schemat.

Terminen startar 29 augusti med studentkårens introduktion.

Läs mer på Studentkåren i Borås webb

Kursintroduktion till den första kursen sker 30 augusti kl. 10:00 i sal D519.

Frågor under semestertider ställer du enklast via mejl till a3@hb.se. Du kan också ringa högskolans växel 033–435 40 00.

Än en gång varmt välkommen! Mina arbetskamrater och jag hoppas du kommer att trivas hos oss!

Maria Ferlin, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: LAG46 Programtillfälleskod: LAG4622h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Marianne Ståhlbrand

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L34H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L49H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 september — 29 december

Våren2024

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L05V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 18 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L04V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 februari — 24 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars — 2 juni

Hösten2023

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.
 • Anmälningskod: L20H3
 • Typ: Valbar
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L27H3
 • Typ: Valbar
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Våren2023

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L52V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L51V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Hösten2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L02H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 6 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: L06H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari