Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: Hösten 2022
Programkod: BMDD1
Programtillfälleskod: BMDD122h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Utbildningen baseras på blended learning, med tre frivilliga veckor i början av de första tre terminerna. Dessa är temporärt inställda på grund av pandemin. Den enda obligatoriska campusträffen är slutseminariet, vilken temporärt arrangeras med hjälp av Zoom på grund av pandemin. Kommunikation mellan studenter och lärare sker däremellan via en lärplattform och videobaserade konferensverktyg. För att kunna delta i kurserna måste du därför ha tillgång till en dator som du kan installera programvara på och som har Internet-uppkoppling med rimligt hög bandbredd. En smartphone, iPad, Chromebook eller liknande datorliknande redskap räcker inte, även om du kan använda dem för vissa uppgifter. Din Internet-uppkoppling behöver ha minst 10 Mbps nedladdningshastighet, även om du ibland kan klara dig med mindre. Vissa aktiviteter kan kräva ännu högre nedladdningshastighet. Du kan komma att behöva köpa viss programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier online behöver du också en webkamera och ett headset med hörlurar samt mikrofon som du kan koppla till din dator. Undervisningsspråket är engelska.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Rachel Pierce

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B14V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 22 mars

Digitalisering av kulturarvsmaterial

 • Kursinformation för Digitalisering av kulturarvsmaterial
 • Anmälningskod: B15V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Information retrieval 1

 • Kursinformation för Information retrieval 1
 • Anmälningskod: B27H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Teknik för digitala bibliotek 1

 • Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek 1
 • Anmälningskod: B44H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Utveckling och ledning av digitala bibliotek

 • Kursinformation för Utveckling och ledning av digitala bibliotek
 • Anmälningskod: B38H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari