Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Välkomstbrev (pdf) 
Läs välkomstbrevet från programansvarig noga, då det innehåller ytterligare information, bland annat en illustration av strukturen över utbildningen, jämfört med vad som framgår nedan.

Utbildningens innehållsliga karaktär kommer kanske att förvåna dig. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett flervetenskapligt forskningsområde, så utbildningen innefattar kurser som kan upplevas mer som samhällsvetenskap eller datavetenskap än som humaniora, och innefattar studier av t ex hur människor agerar i relation till information och hur samlingar av artefakter av olika typer kan beskrivas och organiseras för att göras tillgängliga.

Utbildningen är förhållandevis ”tekniktung” och förutsätter en viss beredskap för de utmaningar som modern informationsteknik ger.
En god bild av forskningsområdet så som det gestaltat sig på Bibliotekshögskolan, BHS, kan du få av förteckningen på senare tiders avhandlingar som ges på högskolans webb.

Förteckning över avhandlingar

Undervisningsformer

Programmet ges på helfart och med en variant av så kallad ”blended learning”, vilket innebär att den mesta kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare, samt undervisningen, kommer att ske via lärplattformen Canvas. På lärplattformen finner du även kursinformation och stöd för ditt lärande, bland annat i form av inspelade föreläsningar. Den schemalagda undervisningen på plats i Borås är koncentrerad till ett fåtal intensiva dagar. Vi träffas normalt i Borås vid två tillfällen den första terminen – (12 – 16 september (en vecka) och 14 –18 november (en vecka). Därefter beror det på vilka kurser du väljer att läsa. De två sista terminerna innefattar kortare träffar i Borås, normalt en obligatorisk kortare träff per termin. Dessa dagar i Borås är viktiga, för att inte säga nödvändiga, för att klara kurserna. Särskilt gäller det utbildningens första termin. I vissa fall äger examination rum i Borås och då är närvaro obligatorisk. Om du bor i Borås eller i närheten finns goda möjligheter att använda utrustning och få handledning på plats på Högskolan och ta del av aktiviteter i Studentkårens regi även vid andra tider än under träffarna.

Utbildningens genomförande

Under första terminen kommer du att läsa fyra kurser där kurserna ges parallellt två och två, vilket även gäller följande terminer. Den fjärde terminen är ett undantag, som du ägnar helt och hållet åt ditt examensarbete. Utbildningens struktur illustreras i en pdf-fil (länk följer längre ner) i figur 1 och i förstorad version på sidan 5, där det erbjuds alternativa kurser om du sedan tidigare har studier inom biblioteks och informationsvetenskap.
Några av kurserna i programmet samläses med studenter från det engelskspråkiga masterprogrammet Digital Library and Information Services. Det innebär att undervisning och kommunikation i en del av kurserna helt eller delvis är på engelska. Inlämningsuppgifter och kommunikation med lärare kan dock vanligen ske på svenska, men viss examination sker på engelska. Att kunna kommunicera i internationella sammanhang är något som lyfts fram i Högskoleförordningens mål för masterutbildningar och du får på detta vis en chans att öva dig på det.

Kursplaner med litteraturlistor för innevarande och tidigare terminer hittar du på kurs-och programtorget. Schema över tidsbestämda aktiviteter hittar du i KronoX, men observera att det tillkommer en del i schemat innan kursstart.

Kurs- och programtorget

Schema över tidsbestämda aktiviteter

Kommunikationen mellan er studenter och mellan lärare och studenter sker till största del genom lärplattformen Canvas.

Läs mer om Canvas

Registrering

Du som inte har någon tidigare utbildning i biblioteks-och informationsvetenskap registrerar dig på webben genom att följa ”Steg för steg-guiden, distansstudier” via vår webb.
Du som har en tidigare utbildning i biblioteks-och informationsvetenskap kontaktar först Mikael Gunnarssson, programansvarig, för att diskutera vilka kurser du ska läsa och därefter via e-post till a3@hb.se angående registrering (ange att det gäller registrering till Masterprogram BMBD122h och uppge ditt namn och personnummer vid kontakt med oss).

Än en gång, välkommen!

Mikael Gunnarsson, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: BMBD1 Programtillfälleskod: BMBD122h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Observera

Utbildningen ges som blended learning på heltid med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Höstens sammankomster i Borås är förlagda till en vecka i september och en i november. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform och videobaserade konferensverktyg.

För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa aktiviteter kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier behöver du också webkamera, hörlurar och mikrofon.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Mikael Gunnarsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2024

Masteruppsats, distans

 • Kursinformation för Masteruppsats, distans
 • Anmälningskod: B13V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 2 juni

Hösten2023

Information retrieval

 • Kursinformation för Information retrieval
 • Anmälningskod: B26H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 30 oktober

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B25H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 30 oktober

Forskningsmetoder 2

 • Kursinformation för Forskningsmetoder 2
 • Anmälningskod: B41H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober — 14 januari

Projekt i kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Projekt i kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B43H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober — 14 januari

Våren2023

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B11V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 22 mars

Digitala metoder: Textanalys och visualisering

 • Kursinformation för Digitala metoder: Textanalys och visualisering
 • Anmälningskod: B12V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 22 mars

Datastrategier för organisationer

 • Kursinformation för Datastrategier för organisationer
 • Anmälningskod: B26V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars — 4 juni

Hösten2022

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B21H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 30 oktober

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B23H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 30 oktober

Introduktion till kunskapsorganisation

 • Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
 • Anmälningskod: B22H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 30 oktober

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B24H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 30 oktober

Information retrieval 2

 • Kursinformation för Information retrieval 2
 • Anmälningskod: B41H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober — 15 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B39H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober — 15 januari

XML och kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B40H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober — 15 januari