Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Varmt välkommen till Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation!

Vi hoppas att du ska hitta mycket ny kunskap att använda i ditt yrkesliv. Innan du startar dina studier vill vi att du tar del av några viktiga punkter som hjälper dig att genomföra utbildningen. Var noggrann i din genomläsning. Vi är övertygade att det hjälper dig att få en bra start.

Registrering till program och kurser

Registrering sker mellan den 3–9 januari. Det är bra om du registrerar dig så snart som möjligt för att bekanta dig med hur allt fungerar, för att ta del av programintroduktionen och information om första kursen.

Programmets innehåll och studietakt

Programmet ges på helfart. Du förväntas därför kunna disponera 40 tim/v och delta i aktiviteter på dagtid. Undervisningen och kommunikation med lärarna sker på ordinarie kontorstider. Du läser en kurs i taget under ca 4,5 veckor (motsvarar 7,5 hp). Kurs 1-4 läses under vårterminen, kurs 5-6 under höstterminen.

Kursernas ordning:

 1. 1. Introduktion till Information Management 7,5 hp
 2. 2. Kommunikation i organisationer 7,5 hp
 3. 3. Kunskap i organisationer 7,5 hp
 4. 4. Innehållsstrategier 7,5 hp
 5. 5. Informationsprodukter 7,5 hp
 6. 6. Magisteruppsats och vetenskapliga metoder 22,5 p

Ta gärna del av vårens kursplaner för att få en uppfattning om dess innehåll och litteratur. Kursplanerna hittar längst ned på sidan.

Kontaktorganisation – förutsättning för examinationer

För att kunna göra examinationer i programmet behöver du själv ordna med en kontaktorganisation, som t.ex. kan vara din nuvarande, tidigare eller kommande arbetsplats. Beskrivning av exempel på examinationsuppgifter i kontaktorganisationen för respektive kurs hittar du under rubriken Snabblänkar. Ta också del av brevet till kontaktorganisationerna med utgångspunkter för samverkan, som du också hittar under rubriken Snabblänkar. Kontaktorganisationer kan vara offentliga organisationer, likaväl som privata företag eller ideella organisationer och kan ha sitt säte inom eller utanför Sverige. För din egen skull är det bättre med en organisation som är villig att avsätta tid för dig och dina uppgifter. Både du och kontaktorganisationen får ett större utbyte och du kommer att lära dig mer.

Var sker undervisningen? – det virtuella klassrummet

All information och kommunikation sker via lärplattformen PingPong som du får tillgång till i samband med registrering (se ovan). I PingPong finns:

 • En programaktivitet, som berör information på övergripande programnivå
 • kursaktiviteter, en för varje kurs, där all information om kursen är samlad.
 • Länkar till webbkonferenssystemet Adobe ConnectPro, som nås via aktiviteterna.

För att kunna delta i undervisningen behöver du:

 • tillförlitlig internetuppkoppling
 • webbkamera
 • headset med mikrofon (observera, det räcker oftast inte med ett headset som följer med mobilen)
 • lämplig webbläsare (Sunet, som ansvarar för Adobe ConnectPro, rekommenderar Mozilla Firefox)

Viktiga datum

All information om tider för undervisning och deadlines kommer att anges i högskolans schemaverktyg KronoX. Du söker på programmets förkortning SASIC för information om all schemaläggning för programmet och med kurskod för respektive kurs. Introduktion till Information Management har koden C3CIN1-20171-B33V7-. Du hittar länk till schema nedan.

 • Måndagen 8 januari får du tillgång till kursaktiviteten för kursen Introduktion till Information Management i PingPong.
 • Programmet startar måndagen 15 januari med introduktion i Adobe Connect. Alla instruktioner inför kursintroduktionen, t ex om hur du hittar till aktiviteten finns i kursaktiviteten i PingPong.

Periodindelning (period 1= kurs 1 osv) under våren:

 • Period 1 = 2018-01-15 till 2018-02-15
 • Period 2 = 2018-02-16 till 2018-03-21
 • Period 3 = 2018-03-22 till 2018-04-26
 • Period 4 = 2018-04-27 till 2018-06-03

Kontakt

Om du har frågor till program- och kursansvariga gäller följande:

 • Frågor som rör programmets innehåll och form: Maria Lindh maria.lindh@hb.se
 • Frågor om den första kursen: Maria Lindh maria.lindh@hb.se och Karen Nowé Hedvall karen.nowe@hb.se (tillgängliga t o m 20 dec, från 2 januari)
 • Frågor om den andra kursen: Karin Dessne karin.dessne@hb.se och Birgitta Wallin birgitta.wallin@hb.se
 • Frågor om biblioteksresurser för distansstudenter hittar du under rubriken Länkar. Vi eftersträvar elektroniskt tillgänglig litteratur i så stor utsträckning som möjligt.

Om du trots allt inte kommer att genomföra dina studier

Vi har stort söktryck till programmet, vilket är mycket glädjande. Om du inte har för avsikt att påbörja utbildningen är jag mycket tacksam om du hör av dig till A3@hb.se för besked (Glöm inte att uppge namn och personnummer och vilket program du är antagen till). Det möjliggör för sökanden på reservlistan att kunna erbjudas plats.

Jag vill än en gång hälsa dig varmt välkommen till programmet och hoppas att utbildningen kommer att passa dig!

Maria Lindh, programansvarig 

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Schema för Magisterprogram i strategisk information och kommunikation (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Våren 2018
Programkod: SASIC
Programtillfälleskod: SASIC18v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Ortsoberoende

Observera

När du ansöker till utbildningen är det viktigt att du skickar med arbetsintyg som sammanlagt motsvarar ett års arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett typ av utfört arbete (läs mer om hur du gör på Antagning.se, under länken "Ladda upp rätt papper"). För att kunna utföra examinationsuppgifter behöver du en kontaktorganisation (läs mer om vad detta innebär under "Frågor och svar", www.hb.se/Bibliotekshogskolan/Utbildning/Vanliga-fragor-och-svar/FAQ-Magister-SIK-distans/). Du ordnar själv en kontaktorganisation. Programmet ges på helfart/distans och innehåller inga fysiska träffar. All kommunikation mellan lärare och deltagare sker via programmets lärplattform. Det kräver tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning som t.ex. webbkamera och headset för att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination. Träffar via lärplattformen sker på dagtid och seminarier och chattar etc sker på bestämda tider. Du måste alltså vara tillgänglig på dagtid för att kunna följa programmet.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Lindh

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2018

Informationsprodukter och hållbar utveckling

 • Kursinformation för Informationsprodukter och hållbar utveckling
 • Anmälningskod: B23H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 oktober

Våren 2018

Introduktion till Information Management

 • Kursinformation för Introduktion till Information Management
 • Anmälningskod: B27V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 15 februari

Kommunikation i organisationer

 • Kursinformation för Kommunikation i organisationer
 • Anmälningskod: B69V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 februari - 21 mars

Kunskap i organisationer

 • Kursinformation för Kunskap i organisationer
 • Anmälningskod: B76V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 26 april