Student som skriver på dator

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier

För att ansöka om utbytesstudier behöver du fylla i intresseanmälan nedan. Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 15 juni för utbyte nästkommande vårtermin. Formuläret för anmälan öppnar en månad före deadline och studenter ges besked inom fem veckor efter deadline. Intresseanmälan är inte bindande. 

Intresseanmälan är stängd för utbildningsprogram med möjlighet till utbytesstudier hösten 2024. Sena intresseanmälningar kan tas emot löpande i mån av tid och tillgängliga utbytesplatser. Vid intresse, kontakta International Office exchange@hb.se.

Partnerlärosäten som ligger i utbildningsländer, eller specifik område, dit UD avråder från alla resor vid tidpunkten för urval kommer att strykas från studentens intresseanmälan.

Du är som student ansvarig för att säkerhetsställa att samtliga lärosäten du uppger i intresseanmälan är gångbara och aktuella för ditt utbildningsprogram. Vid frågor och funderingar,  kontakta internationell koordinator för ditt utbildningsområde.

Innan du skickar in din intresseanmälan, läs om våra behörighetskrav och urvalskriterier.

Dokument att skicka in

Utöver att fylla i webbformuläret nedan behöver du även skicka in dokument via mejl:

  1. För att din intresseanmälan ska vara komplett behöver du skicka in ett motivationsbrev på engelska. Brevet ska vara riktat till International Office i Borås där du förklarar hur utbytesstudier vid respektive lärosäte angivet i din intresseanmälan kommer bidra till din akademiska utbildning och framtida karriärambitioner. Du ska bara skriva ett motivationsbrev oavsett antal lärosäten. Motivationsbrevet ska innehålla max 1000 ord.
  2. För studenter inom Modedesign och Textildesign behövs en portfolio som representerar dina tre bästa arbeten under ditt första år på utbildningen. Portfolion ska bestå av max 6 sidor och vara bifogat i samma mejl som ditt motivationsbrev.
  3. Eventuellt intyg om studentengagemang inom studentkåren ska vara signerat av ledamot i Studentkåren i Borås styrelse och vara bifogat i samma mejl som ditt motivationsbrev. 

Samtliga dokument skickas till exchange@hb.se som bifogade filer i PDF innan deadline. Mejlet ska ha ämnesraden "Intresseanmälan [förnamn] [efternamn] [utbildningsprogram]", t.ex. Intresseanmälan Anna Andersson Textilekonom.