Student som skriver på dator

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier

För att ansöka om utbytesstudier behöver du fylla i intresseanmälan nedan. Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 15 juni för utbyte nästkommande vårtermin. Formuläret för anmälan öppnar en månad före deadline och studenter ges besked inom fem veckor efter deadline. Intresseanmälan är inte bindande. Sena intresseanmälningar kan tas emot löpande i mån av tid och tillgängliga utbytesplatser. Vid intresse, kontakta International Office exchange@hb.se.

Intresseanmälan är nu stängd för utbildningsprogram med möjlighet till utbytesstudier hösten 2021.

Viktig information avseende hur din intresseanmälan behandlas! Handläggning av inkomna och kompletta intresseanmälningar påbörjas tidigast 16 februari 2021. International Office kommer enbart att gå vidare med urval för partnerlärosäten i utbildningsländer som UD inte avråder ifrån vid tidpunkten för urval. Om din intresseanmälan uppger ett eller fler partnerlärosäten i ett destinationsland som UD har en avrådan till så kommer detta partnerlärosäte/dessa partnerlärosäten att strykas från din intresseanmälan och din intresseanmälan hanteras istället utifrån övriga angivna partnerlärosäten. Läs mer om UD avrådan på UD:s hemsida.

Innan du skickar in din intresseanmälan, läs om våra behörighetskrav och urvalskriterier.

Du är som student ansvarig för att säkerhetsställa att samtliga lärosäten du uppger i intresseanmälan är gångbara och aktuella för ditt utbildningsprogram. Vid frågor och funderingar,  kontakta internationell koordinator för ditt utbildningsområde.

Dokument att skicka in

Utöver att fylla i webbformuläret nedan behöver du även skicka in dokument via mail:

  1. För att din intresseanmälan ska vara komplett behöver du skicka in ett motivationsbrev på engelska. Brevet ska vara riktat till International Office där du förklarar hur utbytesstudier vid respektive lärosäte angivet i din intresseanmälan kommer bidra till din akademiska utbildning och framtida karriärambitioner. Du ska även motivera på vilket sätt ditt utbyte kommer att bidra till hållbar utveckling. Motivationsbrevet ska innehålla max 1000 ord. 
  2. För studenter inom Modedesign och Textildesign behövs en portfolio som representerar dina tre bästa arbeten under ditt första år på utbildningen. Portfolion ska bestå av max 6 sidor och vara bifogat i samma mail som ditt motivationsbrev.
  3. Eventuellt intyg om studentengagemang inom studentkåren ska vara signerat av ledamot i Studentkåren i Borås styrelse och vara bifogat i samma mail som ditt motivationsbrev. 

Samtliga dokument skickas till exchange@hb.se som bifogade filer i PDF innan deadline. Mailet ska ha ämnesraden "Intresseanmälan förnamn efternamn utbildningsprogram", t.ex. Intresseanmälan Anna Andersson Textilekonom.