Språkpedagogiskt stöd

Om språkpedagogiskt stöd

Du kan få handledning och stöd för att utveckla dina språkliga färdigheter med inriktning mot akademiskt språk på svenska och engelska. Verksamheterna erbjuds till studenter vid Högskolan i Borås och i samband med uppgifter som ingår i studierna här. Verksamheterna erbjuds normalt under terminstid.

Du kan få hjälp att utveckla ditt språk på olika sätt och med olika inriktning. Om du har kortare frågor lämpar sig Språkverkstad drop-in där du inte behöver boka tid i förväg, men behöver du lite längre tid kan du i mån av språkhandledares tid boka individuell handledning. Det erbjuds även en rad aktiviteter, undervisning och föreläsningar inom området akademiskt språk.

 

Kontakt

Johanna Persson

Universitetsadjunkt
Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se

Anna Ekman

Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4117
Rumsnummer: J 436
E-post: anna.ekman@hb.se