Välfärd

Om du är intresserad av ett arbete där du får möjlighet att utreda, analysera, utvärdera och samordna så kan kandidatutbildningen i offentlig förvaltning vara rätt för dig. Dominerande influenser kommer från statsvetenskap och företagsekonomi, men även sociologi, nationalekonomi och juridik. Akademisk och professionell kompetens ger dig en attraktiv examen, framför allt hos offentliga arbetsgivare.

Program (1)

Kandidatprogram i offentlig förvaltning180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (1)

Offentligrättslig översiktskurs15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende