Välfärd

Om du är intresserad av ett arbete där du får möjlighet att utreda, analysera, utvärdera och samordna så kan kandidatutbildningen i offentlig förvaltning vara rätt för dig. Dominerande influenser kommer från statsvetenskap och företagsekonomi, men även sociologi, nationalekonomi och juridik. Akademisk och professionell kompetens ger dig en attraktiv examen, framför allt hos offentliga arbetsgivare.

Program (1)

Program Omfattning Studieort Termin
Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 hp
Borås
HT21

Program (1)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21

Kurser (2)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Offentligrättslig översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
HT21

Kurser (2)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21