Lär dig mer om hur
det går att omvandla avfall
till hållbara produkter

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp

Vårtermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Vårtermin 2025
Heltid 100%, Dag
Borås

Lär dig vända utmaningarna med avfall till nya möjligheter

Detta unika masterprogram är för dig som vill ta dig an utmaningen med de problem som de enorma mängder avfall, vilka genereras genom mänsklig aktivitet, utgör. Programmet är för dig som vill lära dig mer om gröna lösningar för avfallshantering och hur det går att omvandla avfall och restprodukter till hållbara produkter, lika väl för dig som gillar biologi och bioteknik och vill veta hur detta omsätts i praktik inom industri och handel.

Vårt program i korthet

På detta masterprogram utvecklar du dina färdigheter i att analysera och lösa problem kopplade till transport, bearbetning och omvandling av restprodukter till användbara produkter genom att använda biologiska metoder, och du lär dig hur det går att utveckla processer och företagande av det.

Programstruktur

Under första terminen fokuserar programmet på kurser som är relaterade till bioteknikapplikationer, bioprocesser och bioekonomi.

Under andra terminen får du en förståelse över nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också.

Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan genomföras antingen inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås. Det är även möjligt att genomföra ett examensprojekt på 30 högskolepoäng genom att ta ytterligare valbara kurser som är relevanta för programmet.

Vare sig du kommer att arbeta som forskare, ingenjör eller med management, blir du en global samhällsbyggare med kunskaper att ta dig an utmaningar också inom områden som inte är direkt kopplade till resursåtervinning, bioteknik och bioekonomi.