Från affärsidé till entreprenör inom textil

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Det här är en utbildning för dig utan gränser och med textila idéer. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att självständigt utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området, som till exempel kläder i funktionella textilier, outdoor design eller tekniska textilier för industriellt bruk. Textilerna finns där, men hur använder vi dem bäst både ur ett produktperspektiv men också ur ett hållbarhetsperspektiv?

Efter genomförd utbildning kommer du att ha grundläggande kunskap om textila tillverknings- och förädlingsprocesser och ha en förståelse för den textila värdekedjan. Dessutom kommer du kunna hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. Du kommer också att självständigt kunna driva entreprenörsprojekt med textil inriktning och utbildningen anpassas ständigt utifrån de senaste rönen inom hållbarhets forskning och standarder i branschen.

Du kommer också att ha grundläggande ekonomiska kunskaper rörande entreprenörskap, hållbar utveckling samt ha provat dina kunskaper i tillämpade projekt i samarbete med näringslivet.

Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen består av textil baskunskap, den andra delen ger verktyg för att genomföra produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap. Under den tredje delen får du arbeta med produkt- och affärsutveckling, samt förverkliga ett eget projekt. Gemensamt för alla tre delar är ett hållbarhetsperspektiv.

Textilhögskolan är summan av sina studenter. Alla studenter har ett antal kurser som man läser tillsammans. Det innebär att designers, ekonomer, produktutvecklare och ingenjörer med flera läser tillsammans och skapar något helt unikt: Textilhögskolan.

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.