Dags att börja plugga?

Nu är anmälan öppen till vårens utbildningar.

Vi erbjuder en stor bredd av program och kurser som leder till spännande karriärer. Välkommen till Sveriges största högskola!

Anmäl dig senast 16 oktober
Alumn

Vem ska få utmärkelsen Årets alumn 2023?

Nominera din kandidat senast 30 september!

Läs mer om nomineringen
Våra prioriterade forskningsområden

Forskning som gör skillnad

Resursåtervinning

Den flervetenskapliga forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery (SCRR) inom området Resursåtervinning bedriver världsledande forskning, utbildning och innovation. Vi förbättrar och utvecklar nya metoder för materialåtervinning och för förädling av restprodukter till energi, material, foder och även mat.

Läs mer om Resursåtervinning
18 300

Kritiska tänkare

67

Utbildnings­program

820

Medarbetare

6

Prioriterade forsknings­områden

Svampar – ett hållbart alternativ på tallriken

De är hållbara och hälsosamma – trådbildande svampar som matas med exempelvis havre. Det senaste tillskottet till den världsledande forskningen vid Swedish Centre for Resource Recovery är Neda Roustas doktorsavhandling om trådsvampar med potential att omvandla våra livsmedelssystem.

Högskolan i Borås stärker sin position inom hållbart samhällsbyggande

Högskolan i Borås tar ett stort steg framåt inom området hållbart samhällsbyggande med nytt finansiellt stöd om 1,2 miljoner kronor från Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande. Denna donation möjliggör anställningen av en adjungerad professor inom byggnadsteknologi. Detta kommer att stärka högskolans redan framstående insatser inom området.

En forskare blir till: fokus på handledarens roll i pedagogisk tidskrift

Att handleda dagens doktorander till morgondagens forskare är ett viktigt uppdrag för Sveriges lärosäten. I senaste numret av Journal of Praxis in Higher Education bidrar ett flertal forskare inom Pedagogiskt arbete med ny kunskap om de utmaningar och många aspekter som handledare möter.

Sandwalls plats i Borås

Samverkan för ett socialt hållbart Borås i fokus på seminarium

Samverkan mellan olika aktörer i samhället har blivit ett allt vanligare inslag inom offentlig sektor för att lösa välfärdens komplexa uppdrag. Men vad krävs för att samverkan mellan olika sektorer, förvaltningar och professioner ska fungera? Forskare vid Högskolan i Borås har under tre år studerat satsningen Socialt hållbart Borås och presenterar nu resultaten på ett öppet seminarium där stadsdirektör Svante Stomberg medverkar.

Samtal mellan äldre och yngre kvinna

Samtalsmattor ska öka äldres delaktighet i hemtjänsten

Att ha en demenssjukdom innebär att det är svårt att minnas, tänka och förstå sin omgivning. Sjukdomen kan innebära att det blir svårare att fatta beslut kring sin äldreomsorg. Ett forskningsprojekt i samarbete mellan Borås Stad, Marks kommun, Tranemo kommun, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet undersöker om samtalsmattor med bilder kan ge stöd när personer med demenssjukdom är med och tar beslut.

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Det här är vi

En högskola med framtiden i sikte

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!