Missade du sista anmälningsdagen?

Välkommen till Sveriges största högskola

Vi har fortfarande öppet för sen anmälan. Här hittar du alla våra utbildningar som startar hösten 2024.

Till våra program och kurser
Forskning

En tid av digitalisering

Vi forskar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser, i alla delar av samhället. Här hittar du ett urval av våra forskningsnyheter och vetenskapliga publikationer.

Forskning om digitalisering
Våra prioriterade forskningsområden

Forskning som gör skillnad

Resursåtervinning

Den flervetenskapliga forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery (SCRR) inom området Resursåtervinning bedriver världsledande forskning, utbildning och innovation. Vi förbättrar och utvecklar nya metoder för materialåtervinning och för förädling av restprodukter till energi, material, foder och även mat.

Läs mer om Resursåtervinning
19 000

Kritiska tänkare

64

Utbildnings­program

830

Medarbetare

6

Prioriterade forsknings­områden

Illustration över människor och yrken i välfärden

Tre projekt får forskningsmedel från Centrum för välfärdsstudier

Tre projekt med olika perspektiv på samtidens välfärdsfrågor får 750 000 kronor vardera i forskningsmedel från Centrum för välfärdsstudier (CVS). Projekten handlar om civilsamhällets samverkan med offentlig sektor, enskildas rättighetsskydd i Polisens digitala system samt om fackförbundens försäkringar och en förändrad välfärdsstat.

Kollage: Genrebild med äldre kvinna med hiv-symbol och porträttbild av Ewa Carlsson Lalloo

Ny forskning om äldres erfarenheter av att leva med hiv

I Sverige lever cirka 8 500 personer med hiv. Men det finns endast ett fåtal studier om hur det är att åldras med hiv. Bland äldre som lever med hiv är det vanligt att mötas av stigmatiserande attityder och uppfattningar. Det visar två nya studier som forskare vid Högskolan i Borås genomfört på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Internationellt samarbete vässar Techarena Borås

Boråsregionen kommer få ännu fler och bättre tillfällen för företag, forskare och studenter att slå sina kloka huvuden ihop. I förra veckan gästades Techarena Borås av kollegor vid Queensland University of Technology (QUT), för att dela erfarenheter och utveckla arbetet med innovationssprintar.

Dina kläder kan bli extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält som har sitt ursprung på Linköpings universitet och Högskolan i Borås. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö. Nu tar den framgångsrika forskningen nästa steg och uppmärksammas av EU-kommissionen.

STEM-satsning till Högskolan i Borås

För att ytterligare stärka förutsättningar för att fler ska påbörja, och fullfölja, en så kallad STEM-utbildning (Science, Technology, Enginering and Mathematics) har regeringen gett Kungl. Tekniska högskolan, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst i uppdrag att vidta åtgärder för högskolepedagogisk utveckling i ingenjörsutbildningarna, med särskild inriktning på att öka kvaliteten i matematikkurserna.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Det här är vi

En högskola med framtiden i sikte

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!