En större uppgift

Att vara polis är att göra skillnad!

Som polis skapar du trygghet för oss människor och det samhälle vi lever i. Högskolan i Borås erbjuder Polisprogrammet såväl på campus som på distans med studiestart både till höst- och vårtermin.

Upptäck polisutbildningen
Student

Ny student?

Välkommen till Sveriges största högskola! Kul att du valt att studera hos oss. Det är en del att hålla reda på som ny student, vi har samlat det du behöver ha koll på.

Till sidan
Våra prioriterade forskningsområden

Forskning som gör skillnad

Resursåtervinning

Den flervetenskapliga forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery (SCRR) inom området Resursåtervinning bedriver världsledande forskning, utbildning och innovation. Vi förbättrar och utvecklar nya metoder för materialåtervinning och för förädling av restprodukter till energi, material, foder och även mat.

Läs mer om Resursåtervinning
19 000

Kritiska tänkare

64

Utbildnings­program

830

Medarbetare

6

Prioriterade forsknings­områden

Snart kommer antagningsbeskeden – svar på de vanligaste frågorna

Torsdag den 11 juli kommer antagningsbeskedet till alla som sökt en utbildning till hösten 2024. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som brukar uppstå i samband med detta.

Samverkan en nyckel till utveckling – för studenter, medarbetare och företag

Att arbeta tillsammans med företag och organisationer är en viktig del av verksamheten för Högskolan i Borås. Det ökar kvaliteten i utbildning och forskning, samtidigt får studenterna kontakter och djupare inblick i arbetslivet.

Ny samverkansplattform ska stärka regional kommunsamverkan

Under vintern och våren har högskolan startat samverkansplattformen Arena för kommunsamverkan efter önskemål från närliggande kommuner. Under våren har projektledarna besökt kommuner i Sjuhärad för att initiera och fördjupa samarbeten inom såväl utbildning som forskning och innovation.

Projekt ska leda till fler kvinnliga chefer i textilbranschen

Ett nytt projekt vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, ska utbilda kvinnor och resultera i att fler kvinnor får ledande befattningar i textilindustrin. Då ökar också förutsättningarna för fler hållbara beslut inom textilföretagen.

Samverkan och beredskap: en temadag om pågående dödligt våld

I början av juni hölls en temadag om pågående dödligt våld (PDV). Dagen syftade till att förbättra samverkan och beredskap inför den typen av tragiska händelser och lockade ett brett spektrum av yrkesverksamma och intresserade.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Det här är vi

En högskola med framtiden i sikte

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!