Dags att börja plugga?

Nu är anmälan öppen till vårens utbildningar.

Vi erbjuder en stor bredd av program och kurser som leder till spännande karriärer. Välkommen till Sveriges största högskola!

Anmäl dig senast 16 oktober
Om högskolan

Spännande forskning för skola och allmänhet!

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag

Se programmet 25–29 september
Våra prioriterade forskningsområden

Forskning som gör skillnad

Biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekshögskolan är landets största forskningsmiljö inom ämnesområdet och bedriver forskning och utbildning med en stark professionsanknytning och internationell prägel. Våra forskare tar sig an vår tids digitala utmaningar, oftast utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Läs mer om Biblioteks- och informationsvetenskap
18 300

Kritiska tänkare

67

Utbildnings­program

820

Medarbetare

6

Prioriterade forsknings­områden

Julia Pennlert får stipendium för bokprojekt om samtidens läsning

Julia Pennlert, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan på Högskolan i Borås är en av åtta som i år tilldelats Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium 2023.

Nya kurser för högskolelärare fokuserar på kritiskt tänkande

Högskolan i Borås får medel från Universitets- och högskolerådet, UHR, för att utveckla två nationella kurser inom högskolepedagogik. Ett tecken på att högskolan ligger i framkant inom området.

Svampar – ett hållbart alternativ på tallriken

De är hållbara och hälsosamma – trådbildande svampar som matas med exempelvis havre. Det senaste tillskottet till den världsledande forskningen vid Swedish Centre for Resource Recovery är Neda Roustas doktorsavhandling om trådsvampar med potential att omvandla våra livsmedelssystem.

Högskolan i Borås stärker sin position inom hållbart samhällsbyggande

Högskolan i Borås tar ett stort steg framåt inom området hållbart samhällsbyggande med nytt finansiellt stöd om 1,2 miljoner kronor från Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande. Denna donation möjliggör anställningen av en adjungerad professor inom byggnadsteknologi. Detta kommer att stärka högskolans redan framstående insatser inom området.

En forskare blir till: fokus på handledarens roll i pedagogisk tidskrift

Att handleda dagens doktorander till morgondagens forskare är ett viktigt uppdrag för Sveriges lärosäten. I senaste numret av Journal of Praxis in Higher Education bidrar ett flertal forskare inom Pedagogiskt arbete med ny kunskap om de utmaningar och många aspekter som handledare möter.

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Det här är vi

En högskola med framtiden i sikte

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!