Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Kalle studerar till bibliotekarie på Högskolan i Borås,
hör honom berätta om utbildningen.

Utbildning

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett område som tar sig an stora samhällsfrågor från flera olika perspektiv. Exempelvis samhällets digitalisering, hur information kan hanteras i förhållande till demokratiaspekter och läsfrämjande studeras ur såväl ett mänskligt som ett teknologiskt perspektiv. Bibliotekshögskolan är den nationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljön inom området.

Här kan du läsa kandidatutbildningar för att bli bibliotekarie eller webbredaktör, med möjlighet att fortsätta vidare på magister- och masternivå och upp till forskarutbildning. För dig som vill fördjupa dig i en särskild fråga erbjuder vi fristående kurser. Vilken av våra utbildningar du än väljer, skaffar du dig kompetenser för att navigera i ett samhälle där du är konstant omgiven av stora mängder information.