Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vid Högskolan i Borås finns sex centrumbildningar som är strategiskt viktiga för samverkan med det omgivande samhället. Centrumbildningarna samlar kompetens från flera forskningsområden och forskargrupper.