Huvudmeny

Vid Högskolan i Borås finns sex centrumbildningar som är strategiskt viktiga för samverkan med det omgivande samhället. Centrumbildningarna samlar kompetens från flera forskningsområden och forskargrupper.