Huvudmeny

Utveckling, lärande, forskning - ULF

ULF står för utveckling, lärande, forskning och är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Under fem år (2017–2021) ska försöksverksamheten utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. ULF ska också leda till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade erfarenhet.

Totalt medverkar 25 lärosäten i försöksverksamheten, som alla tecknar lokala ULF-avtal om samverkan med kommuner/skolhuvudmän. Högskolan i Borås samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.