Utveckling, lärande, forskning - ULF

Tanken är att dessa samarbetsmodeller ska stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan, samt stärka kopplingen mellan pedagogisk forskning och praktik i skolorna. En viktig del av detta är att göra det möjligt för yrkesgrupper inom skolor, inte bara forskare inom den akademiska världen, att initiera forskning som är relevant för skolor. 

Fyra universitet - Göteborgs universitet (GU), Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet - har huvudansvaret för detta projekt och var och en utför arbetet i en nod. Högskolan i Borås är en del av GU-noden. För information om GU-noden, se: https://www.gu.se/om-universitetet/samarbeta-med-oss/ulf-avtal

ULF vid Högskolan i Borås

Inom ramen för ULF-projektet har Högskolan i Borås inlett samarbeten med skolor i Svenljunga kommun. Förhoppningen är att snart kunna börja arbeta med gymnasieskolor i Borås kommun för att undersöka frågor som rör skoldeltagande.

ULF-forum 14 oktober

14 oktober 2021 planeras ett ULF-forum för skolpersonal och utbildningsforskare för att utbyta kunskap och idéer om praktikbaserad forskning och möjligheter för framtida gemensam skolakademi vetenskapligt grundad verksamhet. Mer information om ULF-forum finns nu publicerad här tillsammans med anmälningsformulär.

Mer information

Kontakt

Arbetsgrupp ULF vid Högskolan i Borås

Kathleen Mahon, projektkoordinator

Anita Kjellström, nod-representant och ordförande i styrgrupp

Jaana Ben Maaouia, RUC-föreståndare