Studieteknik

Läs det här först…

Studieteknik är en viktig komponent för dina studier oavsett om du är alldeles ny som student eller har hållit på att plugga några år. Att börja läsa på högskola kan vara en omvälvande upplevelse, med många nya sammanhang och många nya människor. Framförallt ska du sätta dig in i ett nytt ämnesområde och där hitta fram till kunskap och förståelse. Hur ska du veta vad och hur du ska prioritera? Hur ser examinationerna ut och hur mycket förberedelse behövs egentligen? Genom dessa sidor och våra ”kurser” i studieteknik tror vi att du kan komma en bit på väg.

Om du varit student ett tag men känner att dina gamla strategier för att studera inte fungerar så kan också en djupdykning i studietekniken vara en god idé. De ämnen som du läser nu kanske inte alls liknar dem som du läst tidigare eller så känner du att den teknik du har är för ineffektiv för den takt som krävs på kurser och program. Vi tror att även du kan hitta matnyttig information på våra sidor som kan vara till din hjälp i dina studier. Studieteknik och reflektion kring de egna studierna är alltid nyttigt att komma tillbaka till ibland.

Vi erbjuder kurser i grundläggande studieteknik där du själv kan boka in dig. Klicka här.

Dessa pass kompletteras av fördjupande pass där vi just nu erbjuder snabbläsning och anteckningsteknik. 

Var ska jag börja?

Du kanske undrar över var du ska börja? Varför inte starta med att ta reda på så mycket som möjligt om de saker som har betydelse för din kommande kurs.

  • Läs kursplan och litteraturlista. Vilka mål är det som ska uppnås? Vilka typer av examinationer ingår i kursen?
  • Bekanta dig med lärplattformen Pingpong och den aktuella kursaktiviteten
  • Ta reda vem som är kursansvarig och vilka som i övrigt undervisar på kursen
  • Kolla schemat för kursen och fyll i viktiga datum i din kalender
  • Låna eller köp kurslitteraturen i god tid