Ledningsråd

Akademichefens ledningsråd

Akademichef och ordförande: Katarina Karlsson
Akademicontroller: Katarina Manfredsson
Prefekt: Ann-Helén Sandvik
Sekreterare: Ann Löthman

Akademichefens utökade ledningsråd

Akademichef och ordförande: Katarina Karlsson
Prefekt: Ann-Helén Sandvik
Prefekt: Claes Lennartsson
Akademicontroller: Katarina Manfredsson

Akademins samordnare:
Annelie Sundler (forskning)
Laura Darcy, (internationalisering)

Föreståndare centrumbildningar
Päivi Riestola, Centrum för välfärdsstudier (CVS)
Magnus Andersson Hagiwara, PreHospen – Centrum för prehospital forskning
Margareta Carlén, FoU-Sjuhärad välfärd (FoUS)

Sekreterare: Ann Löthman

Kommunikatör: Kristina Axelsson