Lokala utbildningsutvärderingar

Program som utvärderades 2017/2018

Utbildningar vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Administratörprogrammet, 180 hp
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp (Namnbyte 2018)

Handlingsplan - Administratörsprogrammet

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp

Handlingsplan - OPUS-programmet

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

 

Program som utvärderades 2018/2019

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT (IMIT), 240 hp

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT (IBIT), 180 hp (Namnbyte 2019)

Handlingsplan - IBIT

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Handlingsplan - Civilekonomprogrammet

Ekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Ekonomprogrammet

Magister i företagsekonomi, 60 hp

Handlingsplan - Magister i företagsekonomi

Event Management, 180 hp

Handlingsplan - Event management

Textilekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Textilekonomutbildning

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Dataekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Dataekonomutbildning

Magisterutbildning i informatik, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning i Informatik

Systemarkitekturutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Systemarkitekturutbildning

Systemvetarutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Systemvetarutbildning

Webbredaktör, 180 hp

Handlingsplan- Webbredaktör

Program som utvärderades 2019/2020

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp (Namnbyte 2019)

Handlingsplan - Butikschefsutbildning

Designteknikerutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Designteknikerutbildning

Forskarutbildning i Textilt management

Handlingsplan - Forskarutbildning i Textilt Management

Konstnärligt masterprogram i Mode- och textildesign, 120 hp

Handlingsplan - Konstnärligt masterprogram i Mode- och textildesign

Magisterutbildning i textilteknik, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning i Textilteknik

Masterutbildning i textilteknik, 120 hp

Handlingsplan - Masterutbildning i Textilteknik

Magisterprogram i Textilt management, 60 hp

Handlingsplan - Magisterprogram i Textilt management

Masterprogram i Fashion management och marknadsföring, 120 hp

Handlingsplan - Masterprogram i Fashion management och marknadsföring

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp

Handlingsplan - Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Modedesignutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Modedesignutbildning

Textildesignutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Textildesignutbildning

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp

Handlingsplan - Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textilingenjörsutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Textilingenjörsutbildning

Program som utvärderades 2020/2021

Utbildningar vid akademin för bibliotek, pedagogik, information och IT

Bibliotekarieprogrammet, 180 hp

Handlingsplan- Bibliotekarieprogrammet

Bibliotekarieprogrammet - Distans, 120 hp

Handlingsplan - Bibliotekarieprogrammet Distans

Forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap

Handlingsplan - Forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap

Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation, 60 hp

Handlingsplan - Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation

Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap: Digitala Biblioteks - och informationstjänster, 120 hp

Handlingsplan Biblioteks- och informationsvetenskap: Digitala Biblioteks- och informationstjänster

Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap: Distansutbildning, 120 hp

Handlingsplan - Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap Distansutbildning

Masterprogram i Pedagogiskt arbete

Handlingsplan - Masterprogram i Pedagogiskt arbete

Kurspaket i Högskolepedagogik

Handlingsplan - Kurspaket i Högskolepedagogik