Lokala utbildningsutvärderingar

Program som utvärderades 2017/2018

Utbildningar vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Administratörprogrammet, 180 hp
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp (Namnbyte 2018)

Handlingsplan - Administratörsprogrammet

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp

Handlingsplan - OPUS-programmet

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

 

Program som utvärderades 2018/2019

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT (IMIT), 240 hp

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT (IBIT), 180 hp (Namnbyte 2019)

Handlingsplan - IBIT

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Handlingsplan - Civilekonomprogrammet

Ekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Ekonomprogrammet

Magister i företagsekonomi, 60 hp

Handlingsplan - Magister i företagsekonomi

Event Management, 180 hp

Handlingsplan - Event management

Textilekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Textilekonomutbildning

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Dataekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Dataekonomutbildning

Magisterutbildning i informatik, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning i Informatik

Systemarkitekturutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Systemarkitekturutbildning

Systemvetarutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Systemvetarutbildning

Webbredaktör, 180 hp

Handlingsplan- Webbredaktör

Program som utvärderades 2019/2020

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp (Namnbyte 2019)

Handlingsplan - Butikschefsutbildning

Designteknikerutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Designteknikerutbildning

Forskarutbildning i Textilt management

Handlingsplan - Forskarutbildning i Textilt Management

Konstnärligt masterprogram i Mode- och textildesign, 120 hp

Handlingsplan - Konstnärligt masterprogram i Mode- och textildesign

Magisterutbildning i textilteknik, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning i Textilteknik

Masterutbildning i textilteknik, 120 hp

Handlingsplan - Masterutbildning i Textilteknik

Magisterprogram i Textilt management, 60 hp

Handlingsplan - Magisterprogram i Textilt management

Masterprogram i Fashion management och marknadsföring, 120 hp

Handlingsplan - Masterprogram i Fashion management och marknadsföring

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp

Handlingsplan - Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Modedesignutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Modedesignutbildning

Textildesignutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Textildesignutbildning

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp

Handlingsplan - Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textilingenjörsutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Textilingenjörsutbildning

Program som utvärderades 2020/2021

Utbildningar vid akademin för bibliotek, pedagogik, information och IT

Bibliotekarieprogrammet, 180 hp

Handlingsplan- Bibliotekarieprogrammet

Bibliotekarieprogrammet - Distans, 120 hp

Handlingsplan - Bibliotekarieprogrammet Distans

Forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap

Handlingsplan - Forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap

Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation, 60 hp

Handlingsplan - Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation

Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap: Digitala Biblioteks - och informationstjänster, 120 hp

Handlingsplan Biblioteks- och informationsvetenskap: Digitala Biblioteks- och informationstjänster

Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap: Distansutbildning, 120 hp

Handlingsplan - Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap Distansutbildning

Masterprogram i Pedagogiskt arbete

Handlingsplan - Masterprogram i Pedagogiskt arbete

Kurspaket i Högskolepedagogik

Handlingsplan - Kurspaket i Högskolepedagogik

 

Program som utvärderades 2021/2022

Utbildningar vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Kandidatprogram i vård- och omsorgsadministration

Handlingsplan - Kandidatprogram i vård- och omsorgsadministration

Kandidatprogram i Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 180 hp

Handlingsplan - Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Byggingenjörsutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Byggingenjörsutbildning

Energiingenjörsutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Energiingenjörsutbildning

Forskarutbildning i resursåtervinning

Handlingsplan - Forskarutbildning i resursåtervinning

Industriell ekonomi - Arbetsorganisation och ledarskap, Affärsingenjör och Logistik, 180 hp

Handlingsplan - Utbildningar inom industriell ekonomi

Kemiingenjör - Tillämpad Bioteknik, 180 hp

Handlingsplan - Kemiingenjör Tillämpad Bioteknik

Magisterutbildning i byggteknik - Hållbart samhällsbyggande, 60 hp

Handlingsplan - Magisterutbildning i byggteknik - Hållbart samhällsbyggande

Maskiningenjörsutbildning, 180 hp

Handlingsplan - Maskiningenjörsutbildning

Masterutbildning i resursåtervinning, 120 hp

Handlingsplan - Masterutbildning i resursåtervinning

Program som utvärderades 2022/2023

Utbildning vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Affärsutvecklarprogrammet - Bygg, 180 hp

Handlingsplan - Affärsutvecklarprogrammet - Bygg

Utbildningar vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Handlingsplan - Barnmorskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Handlingsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

Handlingsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Handlingsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Handlingsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Handlingsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, 60 hp

Handlingsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp

Handlingsplan - Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i prehospital och intrahospital akutsjukvård, 60 hp

Handlingsplan - Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i prehospital och intrahospital akutsjukvård

Forskarutbildning - Människan i vården

Handlingsplan - Forskarutbildning Människan i vården

Utbildning vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp

Handlingsplan - Magisterprogram i litteraturpedagogik

Fristående kurser vid Högskolan i Borås

Handlingsplan - Akademin för textil, teknik och ekonomi

Handlingsplan - Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan - Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Handlingsplan - Akademin för polisiärt arbete