Lokala utbildningsutvärderingar

 

Program som utvärderades 2017/2018


Utbildningar vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Administratörprogrammet, 180 hp
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp (Namnbyte 2018)

Handlingsplan

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp

Handlingsplan

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp

Handlingsplan

 

Program som utvärderades 2018/2019


Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT (IMIT), 240 hp

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT (IBIT), 180 hp (Namnbyte 2019)

Handlingsplan

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Handlingsplan

Ekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Magister i företagsekonomi, 60 hp

Handlingsplan

Event Management, 180 hp

Handlingsplan

Textilekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Dataekonomutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Magisterutbildning i informatik, 60 hp

Handlingsplan

Systemarkitekturutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Systemvetarutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Webbredaktör, 180 hp

Handlingsplan

Program som utvärderades 2019/2020

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp (Namnbyte 2019)

Handlingsplan

Designteknikerutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Forskarutbildning i Textilt management

Handlingsplan

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp

Handlingsplan

Magisterutbildning i textilteknik, 60 hp

Handlingsplan

Masterutbildning i textilteknik, 120 hp

Handlingsplan

Magisterprogram i Textilt management, 60 hp

Handlingsplan

Masterprogram i Fashion Management och marknadsföring, 120 hp

Handlingsplan

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp

Handlingsplan

Modedesignutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Textildesignutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp

Handlingsplan

Textilingenjörsutbildning, 180 hp

Handlingsplan

Program som utvärderades 2020/2021

Utbildningar vid akademin för bibliotek, pedagogik, information och IT

Bibliotekarieprogrammet, 180 hp

Handlingsplan

Bibliotekarieprogrammet - Distans, 120 hp

Handlingsplan

Forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap

Handlingsplan

Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation, 60 hp

Handlingsplan

Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap: Digitala Biblioteks - och informationstjänster, 120 hp

Handlingsplan

Masterprogram Biblioteks- och informationsvetenskap: Distansutbildning, 120 hp

Handlingsplan

Masterprogram i Pedagogiskt arbete

Handlingsplan

Kurspaket i Högskolepedagogik

Handlingsplan