Tidskriftsartiklar 

En tidskrift är en periodisk publikation som utges regelbundet, vanligt är mellan 4-12 nummer per år och vänder sig till speciella intressegrupper. Ett tidskriftsnummer innehåller artiklar skrivna av olika författare. Det är vanligt att vi delar in tidskrifter i branschtidskrifter och vetenskapliga tidskrifter.

Referensen till en artikel i en tidskrift inleds med artikelns författare följt av år och titel. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym, nummer och på vilka sidor artikeln finns. Tidskriftens titel ska skrivas med kursiv stil. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. 
Finns en DOI anges den sist i referensen. Läs mer om hur du hanterar dessa i avsnittet om DOI. Läs om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet om Författare och annan upphovsman.

Du refererar till elektroniska tidskriftsartiklar på samma sätt som till tryckta.

I din text:
(Berglund, Gericke & Chang Rundgren 2014)

Referens till källförteckningen:
Berglund, T., Gericke, N. & Chang Rundgren, S. N. (2014). The implementation of education for sustainable development in Sweden: Investigating the sustainability consciousness among upper secondary students. Research in Science & Technological Education, 32(3), ss. 318-339. doi:10.1080/02635143.2014.944493

Ibland saknar tidskriftsartiklar uppgift om volym, nummer eller sidor. Då anger du den information du har. Volym utan parentes, nummer inom parentes.
Ibland ges tidskrifter ut enbart online, dessa artiklar får ofta ett artikelnummer (löpnummer) som ersätter siduppgift, då anger du artikelnumret föregått av ordet Artikel.

I din text:
(Alpman 2018)
(Borglin, Eriksson, Rosén & Axelsson 2020)
(Guo, Eriksson, de la Motte & Adolfsson 2021).

Referens till källförteckningen:
Alpman, M. (2018). Livet framför skärmen. Forskning & Framsteg, (3), ss. 26-31.

Borglin, G., Eriksson, M., Rosén, M. & Axelsson, M. (2020). Registered nurses’ experiences of providing respiratory care in relation to hospital-acquired pneumonia at in-patient stroke units: a qualitative descriptive study. BMC nursing, 19, Artikel 124. 
doi:10.1186/s12912-020-00518-7

Guo, Z., Eriksson, M., de la Motte, H. & Adolfsson, E. (2021). Circular recycling of polyester textile waste using a sustainable catalyst. Journal of Cleaner Production, 283, Artikel 124579. doi:10.1016/j.jclepro.2020.124579