Tidskriftsartiklar 

En tidskrift är en periodisk publikation som utges regelbundet, med några nummer om året. Ett tidskriftsnummer innehåller artiklar skrivna av olika författare. Det finns olika typer av tidskrifter som vänder sig till olika intressegrupper; populärvetenskapliga tidskrifter, branschtidskrifter och vetenskapliga tidskrifter.

Referensen till en artikel i en tidskrift inleds med artikelns författare följt av år och titel. Därefter följer tidskriftens titel i kursiv stil och information om tidskriftens volym, nummer och på vilka sidor artikeln finns. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. 
Finns en DOI anges den sist i referensen. Läs mer om hur du hanterar dessa i avsnittet om DOI.

Det brukar vara enklast att titta på själva artikeln (pdf) för att hitta rätt uppgifter till referensen.

Läs om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet om Författare och annan upphovsman.

I din text:
(Berglund, Gericke & Chang Rundgren 2014)

Referens till källförteckningen:
Berglund, T., Gericke, N. & Chang Rundgren, S. N. (2014). The implementation of education for sustainable development in Sweden: Investigating the sustainability consciousness among upper secondary students. Research in Science & Technological Education, 32(3), s. 318-339. doi:10.1080/02635143.2014.944493


Saknar din artikel någon av ovan nämda information?

Det finns situationer då artiklar av olika anledningar inte har all den information som efterfrågas ovan. Här följer exempel på hur du ska utforma referenserna i sådana fall.


Artikeln saknar uppgift om antingen nummer eller volym
Du anger den information du har. Volym utan parentes, nummer inom parentes. Ange även DOI om sådan finns.
Referens till källförteckningen, volym – inget nummer:
Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48, s. 22-35. doi:10.1016/j.enpol.2012.04.049

Referens till källförteckningen, nummer – ingen volym:

Alpman, M. (2018). Livet framför skärmen. Forskning & Framsteg, (3), s. 26-31.


Artikeln saknar uppgift om nummer och sidor
Det blir allt vanligare att artiklar saknar information om nummer och sidor och istället enbart har uppgift om volym och ett artikelnummer. Då anger du volym och artikelnummer. För tydlighets skull skriver du ordet Artikel framför artikelnumret. Ange även DOI om sådan finns.

Referens till källförteckningen, enbart volym och artikelnummer:

Guo, Z., Eriksson, M., de la Motte, H. & Adolfsson, E. (2021). Circular recycling of polyester textile waste using a sustainable catalyst. Journal of Cleaner Production, 283, Artikel 124579. doi:10.1016/j.jclepro.2020.124579


Artikeln saknar uppgift om volym, nummer och sidor
Elektroniska vetenskapliga tidskrifter tillgängliggör ibland artiklar i förväg via webben innan de slutgiltigt publiceras och tilldelas volym/nummer/sidor. Dessa brukar benämnas med begrepp som in press, online ahead of print, early access, pre-print eller advance online publication. Du kan för dessa artiklar - istället för information om volym/nummer/sidor - ange noteringen [förhandspublicerad online]. Sist anger du DOI om en sådan finns. Skriver du på engelska kan du använda formuleringen [Advance online publication].

Referens till källförteckningen, artikel som är förhandspublicerad online:
Johansson, G., Juuso, P. & Engström, Å. (2022). Nature‐based interventions to promote health for people with stress‐related illness: An integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, [förhandspublicerad online]. doi:10.1111/scs.13089


Artikeln saknar uppgift om volym och nummer men har nuppgift om datum
En del tidskrifter, till exempel vissa branschtidskrifter, påminner om tidningar i sin utgivning på så sätt att de ges ut ofta, och att de inte har någon uppgift om volym och nummer. Istället har de uppgift om datum då tidskriften publicerades. För dessa artiklar anger du datumet efter tidskriftens titel. 

Referens till källförteckningen, datum - ingen volym, inget nummer:
Misty, W. S. (2021). A ballet costume designer on the rise. WWD, 4 november, s. 19-20.