Böcker 

Böcker delas traditionellt in i två slag; monografier och antologier. Monografier är skrivna av en eller flera författare tillsammans. Antologier består av kapitel från flera olika författare, med tydlig information om vem som har skrivit vilket kapitel. Antologier sammanställs av redaktörer (editor) som ansvarar för helheten. Så om det står (red.) eller (ed.) efter författarnamnen så vet du att du har en antologi framför dig.

Se avsnittet Kapitel i böcker med redaktör för information hur du skriver referenser till antologier.

I referensen till en monografi ska det finnas uppgift om författare, bokens titel och utgivningsår. (Observera att det är utgivningsår och inte tryckår som ska anges.) Det ska dessutom finnas uppgift om förlag.
Det är vanligt att böcker omarbetas och ges ut i nya upplagor. Från och med den 2:a upplagan ska du ha med uppgift om upplaga.

När man hänvisar till information ur en längre publikation som en bok eller rapport är det vanligt att ange på vilka sidnummer informationen finns. Detta som en hjälp till läsaren att hitta rätt i en text på hundratals sidor. Här varierar dock praxis. Följ instruktioner från din lärare eller handledare.

I din text:
(Eklund 1987)
(Eklund 2017, s. 57)

Referens till källförteckningen:
Eklund, K. (1987). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. Tiden.
Eklund, K. (2017). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 14 uppl., Studentlitteratur.

E-böcker
Du refererar till elektroniska böcker på samma sätt som till tryckta. Om e-boken är försedd med en så kallad beständig länk (DOI, Handle, URN eller motsvarande) ska den anges sist i referensen. Är den fritt tillgänglig på webben och saknar en beständig länk anger du istället URL:en till sidan där boken finns.

I din text:
(Kenny 2023)

I källförteckningen:

Kenny, G. (2023). Strategy discovery: achieving business resilience, engagement and performance. Routledge. doi:10.4324/9781003394976

Läs mer om hur du hanterar beständiga länkar i avsnittet om DOI.