Illustrationer från böcker, artiklar och rapporter

Observera upphovsrätten. Huvudregeln är att du måste ha tillstånd för att använda upphovsrättsligt skyddade bilder. Läs mer om upphovsrätt på högskolans webbplats Upphovsrätt

Referera till boken, artikeln, rapporten i fråga. I texthänvisningen anger du sidan där illustrationen återfinns.
Undantag från denna regel är fotografier där fotografen och författaren är olika personer och där fotografens namn finns angivet i boken. Se exemplet längst ner på denna sida.


Läs om figurer (det vill säga fotografier, skisser, diagram och andra bilder) och tabeller på sidan Illustrationer,  ljud och rörlig bild.

Exempel på figur från en rapport:

Under illustrationen:
Figur 1: Antal personer som är under intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) den 1 oktober, åren 2008−2017 (Brottsförebyggande rådet, s. 35)

I din text:
Figur 1 visar att antalet…

Referens till källförteckningen:
Brottsförebyggande rådet (Brå) (2018). Kriminalvård 2017: slutlig statistik. https://www.bra.se/download/18.c4ecee2162e20d258c246f8/1527751804891/Sammanfattning_kriminalvard_2017.pdf

Fotografier
För fotografier ställs referensen upp på fotografens namn om detta är känt. I exemplet nedan är fotografiet hämtat från en bok där fotografen och författaren är olika personer. Referensen hanteras då som en del i ett verk enligt följande modell: fotografens namn, följt av bokens utgivningsår, fotografiets titel och uppgiften [fotografi]. Därefter anger du det lilla ordet I följt av namnet på författaren, bokens titel och förlag.

Exempel på fotografi från en bok där fotografens namn är känt:

Under illustrationen:
Figur 2: Skogstjärn (Södergren 2012, s.101)

I din text:
…är Maja Sjöströms bonad Skogstjärn (Figur 2).

Referens till källförteckningen:
Södergren, L. (2012). Skogstjärn [fotografi]. I Rausing-Roos, Å. Textilkonstnären Maja Sjöström: ett skånsk-romerskt konstnärsliv. Carlsson.

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf..